Szukaj

Vatican News
Brazylia: wybrani, aby zobaczyć wielkie światło Brazylia: wybrani, aby zobaczyć wielkie światło 

Brazylia: wybrani, aby zobaczyć wielkie światło

Pokłońmy się przed Synem Bożym leżącym w żłobie. Dołączmy do Maryi i Józefa, pasterzy z Betlejem i Mędrców ze Wschodu, którzy oddali mu cześć. Z prostotą pasterzy zostawmy u Jego stóp nasze radości i troski, nasze łzy i nadzieje – napisali w orędziu bożonarodzeniowym biskupi brazylijscy.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Biskupi zaznaczyli, że ani mieszkańcy Betlejem, ani potomkowie króla Dawida, którzy przybyli do miasta nie spodziewali sie, że tej nocy spełnią się słowa proroka Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką... Albwiem dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 1.5). Pierwszymi więc, którzy zobaczyli światło Bożego Narodzenia byli pasterze, którzy przebywali na polach, czuwając w nocy nad swoimi stadami. Byli oni dziećmi ludzi chodzących w ciemnościach, ale jednocześnie wybranymi na tę chwilę, aby zobaczyć wielkie światło.

Brazylijscy hierarchowie wskazali, że pośród tego światła oraz w odpowiedzi na ich strach pojawił sie głos: „Nie bójcie się ! Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11). Aby zobaczyć ten przejaw Boskiej chwały, pasterze zostali zaproszeni, aby udać się do groty i zobaczyć znak Dzieciątka owiniętego w pieluszki i złożonego w żłobie (por. Łk 2, 12). Oni byli pierwszymi świadkami tego wielkiego objawienia miłości Boga.

Dzisiaj jesteśmy wdzięczni pasterzom – piszą dalej biskupi, bo dzięki nim poznaliśmy pieśń aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). To bardzo pocieszające słowa! Aniołowie nie powiedzieli, że Bóg kocha jedynie świętych, doskonałych, bezgrzesznych. Wszyscy jesteśmy kochani przez Boga; każdy z nas. Dlatego On do nas przychodzi.
 

26 grudnia 2018, 15:15