Szukaj

Vatican News
Życzenia od prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej Życzenia od prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej  

Życzenia od prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej

Na słowach anioła z Ewangelii św. Łukasza „Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu: dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (2, 10-11) oparł swe życzenia bożonarodzeniowe Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Abp Filibus Musa wskazał, że strach wywołuje traumy, nieporozumienia, przesądy oraz wykluczenie innych. Utrudnia otwarcie na drugiego, gościnność oraz tolerancję. Budzi wątpliwości oraz sprawia, że osoby i wspólnoty tracą pozytywne postrzeganie rzeczywistości.

Arcybiskup luterański powołał się na do doświadczenia swojego kraju, Nigerii, gdzie w wielu regionach wspóloty są bardzo podzielone zarówno pod względem religijnym jak i etnicznym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jeden boi sie drugiego. Kraj doświadcza dramatycznej sytuacji ze względu na brak stabilności, przemoc oraz niewydolność ekonomiczną. Kryzys związany z uchodźcami trwa już piąty rok. Pogłębia się coraz bardziej i grozi prawdziwą tragedia humanitarną. Zdaniem Wysokiego Komisarza ONZ 1 mln. 700 tys. nigeryjczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Luterański duchowny podkreślił, że należy koniecznie przyzwyciężyć strach w relacjach z innymi, aby móc doświadczyć pokoju ducha. Nie można pozwolić, aby strach rozerwał pokojowe współistnienie w świecie, w którym odległości geograficzne przestały dzielić. Otwartość, w stosunku do tych, których uważamy za obcych, ponieważ pochodzą z innych miejsc, religii i kultur będzie wiarygodna jeśli rozwiejemy nasze obawy i lęki.

Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej zaznaczył, że Dobra Nowina może być przyjęta tylko wtedy, gdy strach zostanie zneutralizowany. To ona powinna inspirować do bycia bardziej zaangażowanymi w służbę ludzkości. Nie wolno dać ogarnąć się strachowi i odważnie stawić czoła strukturom i systemom, które nie pozwalają na godne życie. Potrzeb więc codziennego zaangażowania w budowanie autentycznej sprawiedliwości, prawdziwego pokoju oraz pełnej tolerancji.
 

27 grudnia 2018, 16:11