Szukaj

Vatican News

Młodzież przyszłości

Do legendy urosły spotkania kard. Stefana Wyszyńskiego z młodzieżą w Gnieźnie, gdzie podejmował ich w swojej rezydencji. „Siedzieli wszędzie, na schodach, parapetach i na podłodze. Siostry elżbietanki piekły kilka blach placków drożdżowych i – jak wspominały – niekiedy tylko miały obawy czy stare stropy prymasowskiej rezydencji wytrzymają tak wielkie grupy młodych. Zasada Prymasa Tysiąclecia była jednak jasna: być z młodymi i dla młodych” – wspomina obecny prymas Polski abp Wojciech Polak.

„Bardzo się radujemy, że jest młodzież przyszłości, która tak bardzo potrzebna jest naszej ojczyźnie – nowych ludzi plemię, jak to często powtarzam, jakich jeszcze nie widziano – mówił podczas jednego z takich spotkań kard. Wyszyński. – Obraz naszej ojczyzny, pokój w niej i pomyślność zależą od kierowania się sumieniem, pielęgnowanym przez przykazania Boże, przez ducha Ewangelii, a zwłaszcza odnawianym nieustannie naszymi zobowiązaniami złożonymi na Jasnej Górze w Jasnogórskich Ślubach Narodu”.

19 sierpnia 2021