Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Nadzieja zawieść nie może

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy beatyfikacyjnej Edmunda Bojanowskiego, matki Reginy Protman i 108 Męczenników na Placu Józefa Piłsudzkiego w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty przypomniał jedno z ośmiu błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Zaznaczył, że paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna nadało ludzkiej historii nowy bieg. „Jeżeli obserwujemy w niej bolesne znaki działania zła, to mamy pewność, że ostatecznie nie może ono zapanować nad losami świata i człowieka. Ta pewność płynie z wiary w miłosierdzie Ojca, który «tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Dlatego pozwala nam dostrzec źródło tej siły, dzięki której nawet najcięższe doświadczenia nie były w stanie oderwać nas od miłości Boga. Dzięki wierze w Boże miłosierdzie trwała w nas nadzieja. Nie odnosiła się ona jedynie do społecznego odrodzenia i przywrócenia godności człowiekowi w wymiarach tego świata. Nasza nadzieja sięga o wiele głębiej, kieruje się bowiem ku Bożym obietnicom, które wykraczają daleko poza doczesność” - mówił Jan Paweł II.

12 czerwca 2020