Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Niszczenie środowiska to brak szacunku dla życia

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w czasie Liturgii Słowa na placu przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu 11 czerwca 1999 r. Papież podkreślił, że degradacja środowiska naturalnego godzi w dobro stworzenia, które zostało ofiarowane człowiekowi przez Boga-Stwórcę, jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. „Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia” - mówił Jan Paweł II.

10 czerwca 2020