Szukaj

Vatican News

Ziarna Słowa – Świat bez Boga zwraca się przeciwko człowiekowi

Prezentujemy dziś fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na lotnisku Aeroklubu w Elblągu 6 czerwca 1999 r. Ojciec Święty przypomniał słowa Psalmu, w których czytamy iż „szczęśliwi są ci, którzy zachowują przykazania i chodzą drogami Pana”. „Zachowywanie przykazań, to wyzwanie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, w której wielu ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swojego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam, a życie ludzkie i świat, zbudowany bez Boga, w końcu zwraca się przeciwko człowiekowi, na co wiele dowodów dostarczył wiek XX” - mówił Jan Paweł II.

25 maja 2020