Szukaj

Audiencja dla włoskich biblistów Audiencja dla włoskich biblistów  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież o przymierzach Starego Testamentu: są nadal aktualne

Pomagajcie ludziom karmić się Słowem Bożym, aby Pismo Święte rzeczywiście stało się dziedzictwem wszystkich – prosił Papież włoskich biblistów. Dziś rano przyjął na audiencji uczestników krajowego tygodnia biblijnego. Jest on poświęcony przymierzom, które zawarł Bóg w historii zbawienia z Noem, Abrahamem i z Izraelem.

Krzysztof Bronk - Watykan

         Franciszek zauważył, że temat ten przewija się przez cały Stary i Nowy Testament, z napięciami oraz przeformułowaniami nieustannie oscylującymi między uniwersalizmem miłości Najwyższego do ludzi, z której nikt nie jest wykluczony, a partykularyzmem wybrania. Element jednoczący stanowi jednak nieodwołalność Bożych darów i powołania (Rz 11, 29), Jego stała i wieloraka oferta komunii, na co zwracał już uwagę św. Jan Paweł II.

         Mówiąc o przymierzu zawartym z Noem, Franciszek wyraził przekonanie, że dotyczyło ono relacji między ludzkością a stworzeniem.

Przymierze z Noem przywraca ludzkości nadzieję

        [ W opowieści o potopie (por. Rdz 6-9) Bóg przywraca nadzieję i zbawienie ludzkości, spustoszonej przez nienawiść i przemoc, poprzez sprawiedliwość Patriarchy. Taka sprawiedliwość ma sama w sobie niezbywalny wymiar ekologiczny, polegający na ponownym odkryciu i poszanowaniu rytmów wpisanych w naturę ręką Stwórcy (por. Laudato si', 71). Przymierze z Noem, które nigdy nie zostało przez Boga odwołane, nadal pobudza nas do sprawiedliwego oraz rozsądnego korzystania z zasobów planety. Dziś stanowi to przedmiot poważnej troski. ]

         Odnosząc się z kolei do przymierza z Abrahamem, Franciszek zauważył, że jest ono wspólne dla trzech religii monoteistycznych i zachowuje swoje znaczenie również w naszych czasach, wstrząsanych, jak wskazał Papież, echem śmierci i wojny. Wiara w jednego Boga zaprasza i zachęca nas do życia jako bracia – podkreślił Ojciec Święty.

         W tym kontekście odniósł się do przymierza zawartego na górze Synaj. Jest ono związane z darem Prawa i wyborem Izraela jako narzędzia zbawienia dla wszystkich narodów.

Bóg nikogo nie wyklucza

„To również jest ważne. W rzeczywistości w Biblii, wbrew wszelkim pokusom interpretacji ekskluzywistycznej, partykularyzm wybrania jest zawsze funkcją uniwersalnego dobra i nigdy nie przybiera formy separacji lub wykluczenia. Bóg nigdy nie wybiera kogoś, aby wykluczyć innych, ale zawsze, aby włączyć wszystkich. Wydaje się, że Boże wybranie ma wymiar społeczny i misyjny. Stanowi to ważne ostrzeżenie dla naszych czasów, w których coraz większe podziały prowadzą do pogłębiania przepaści i wznoszenia murów między ludźmi czy narodami, ze szkodą dla jedności rodzaju ludzkiego i samego Ciała Chrystusa zgodnej z Bożym planem.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

07 września 2023, 15:47