Szukaj

Papież z przedstawicielami Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi Papież z przedstawicielami Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi   (Vatican Media)

Papież: patrzcie na innych oczami Jezusa, który pragnie spotkać każdego

Papież spotkał się z przedstawicielami Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi (Duchaczami). Franciszek nawiązał do hasła kongregacji zgromadzenia, które stanowią słowa z Księgi proroka Izajasza: „Oto Ja dokonuję rzeczy nowej” – (Iz 43, 19). Te słowa – zauważył Papież – bardzo dobrze odzwierciedlają podstawowe wartości charyzmatu zgromadzenia: odwagę, otwartość i poddanie się działaniu Ducha, aby mógł dokonywać nowych rzeczy.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty przypomniał, że zgromadzenie powstało 175 lat temu. Wspólnota jest dzisiaj obecna w sześćdziesięciu krajach świata na pięciu kontynentach, z około 2, 6 tys. zakonnikami oraz z wieloma współpracującymi z nimi osobami świeckimi. Franciszek zaznaczył, że zgromadzenie dzięki gotowości do zmian i wytrwałości pozostało wierne duchowi początków: ewangelizacji ubogich, podjęciu misji tam, gdzie nikt inny nie chce iść, zaangażowaniu po stronie najbardziej opuszczonych, z poszanowaniem dla narodów i kultur.

Ważnym elementem misji pozostaje także formowanie miejscowego kleru i świeckich dla integralnego rozwoju człowieka w klimacie braterstwa oraz prostocie życia, a także w wytrwałości modlitwy. Papież dodał, że otwarty i pełen szacunku charyzmat zgromadzenia jest bardzo cenny w świecie, w którym wyzwanie interkulturowości i integracji są szczególnie żywe i naglące. Następnie wezwał zebranych, aby z odwagą i wewnętrzną wolnością pielęgnowali go i czynili żywą cechą swojego apostolatu.

Papież: Duch Święty jest głównym protagonistą misji

„Jest tylu mężczyzn i kobiet, którzy wciąż potrzebują Ewangelii, nie tylko w tak zwanych «regionach misyjnych», ale także na zmęczonym, starym Zachodzie. Spójrzcie na każdego z nich oczami Jezusa, który pragnie spotkać każdego - każdego! Nie zapominajcie o tym: wszystkich - uczynić siebie szczególnie bliskim najuboższych, dotykając ich swoimi rękami, wbijając swój wzrok w ich oczy – podkreślił Papież. - I aby wnieść do każdego świeże i ożywcze tchnienie Jego Ducha, który jest prawdziwym «protagonistą misji» (por. JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptoris missio, 30), pozwólcie się Jemu prowadzić, ponieważ «nie ma większej wolności niż ta, która pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, wyrzekając się wyrachowania i kontrolowania wszystkiego» (Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, 280). Pozwólcie Mu, aby was oświecił, aby wami kierował, aby was popchnął tam, gdzie chce, bez stawiania warunków, bez wykluczania kogokolwiek, ponieważ to On wie, co jest potrzebne w każdym wieku i w każdym momencie (por. tamże).“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

08 maja 2023, 14:26