Szukaj

Papież podczas spotkania z włoskim Krajowym Instytutem Ubezpieczeń Społecznych Papież podczas spotkania z włoskim Krajowym Instytutem Ubezpieczeń Społecznych  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież: system emerytalny podtrzymuje silna więź pokoleniowa

„Życie wspólnotowe przechodzi przez codzienną pracę milionów ludzi, którzy podzielają zasadę solidarnej więzi między pracownikami” – powiedział Papież podczas spotkania z przedstawicielami włoskiego Krajowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych. Franciszek zauważył, że jest to temat bardzo aktualny, ponieważ współczesne społeczeństwo żyje jedynie teraźniejszością i nie przejmuje się losem przyszłych pokoleń. Oznaką tego jest kryzys ekologiczny i dług publiczny obciążający dzieci oraz wnuki.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że potrzebne jest utrzymanie równowagi, ponieważ niesprawiedliwe jest zrzucanie na barki młodych nieodwracalnych i zbyt poważnych obciążeń. Z drugiej strony, zabezpieczenie emerytalne jest formą świadczenia, które łączy ze sobą różne pokolenia. Zasłużoną emeryturę pracownika podtrzymują nie tylko lata jego pracy, ale także fakt, że jest ktoś, kto przez swoją aktywność konkretnie płaci na emeryturę innych. Franciszek skierował do centrali zarządzającej ubezpieczeniami trzy ważne apele o zachowanie charakteru państwa troszczącego się o przyszłość obywateli, szczególnie w sytuacji, gdy społeczeństwo coraz bardziej się starzeje.

Papież: wszyscy jesteśmy od siebie zależni

„Pierwszy apel to «nie» dla pracy «na czarno». To jest właściwie kryterium kultury: nie dla pracy «na czarno». Chwilowo wydaje się, że przynosi ona korzyści ekonomiczne jednostce, ale w dłuższej perspektywie nie pozwala rodzinom wnosić składek i mieć dostępu do systemu emerytalnego w sprawiedliwy sposób. Praca «na czarno» zniekształca rynek pracy i naraża pracowników na wyzysk i niesprawiedliwość. Drugi apel to «nie» dla nadużywania pracy dorywczej, która ma wpływ na wybory życiowe młodych ludzi, a czasem zmusza ich do pracy nawet wtedy, gdy ich siły zawodzą. Niepewność powinna być przejściowa, nie może być przedłużana w nadmiarze; w przeciwnym razie prowadzi do braku zaufania, zachęca do odkładania wyborów życiowych młodych ludzi, oddala wejście do systemu ubezpieczenia społecznego i powoduje spadek urodzeń. Trzeci apel to «tak» dla godziwej pracy, która jest zawsze «wolna, twórcza, uczestnicząca i wspierająca» (Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 192). Dobrobyt jest formą uczestnictwa w dobru własnym i innych. Odłożenie środków ekonomicznych i zagwarantowanie dostępu do opieki zdrowotnej są cennymi dobrami, które mogą połączyć różne okresy życia.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że istnieją złe i dobre zabezpieczania się. To pierwsze dotyczy tych, którzy myślą jedynie o sobie i gromadzą dla siebie jak najwięcej dóbr w złudnej nadziei, że pozwolą im przetrwać. Właściwą postawą jest natomiast dalekowzroczność, czyli umiejętność spojrzenia w przyszłość dla dobra ludu. Papież dodał, że potrzeba dzisiaj mądrych polityków, którzy kierują się duchem braterstwa i potrafią zachować równowagę między różnymi okresami życia, unikając marnowania zasobów, gdy te istnieją i pozostawiania przyszłych pokoleń w trudnej sytuacji.
 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

03 kwietnia 2023, 13:55