Szukaj

Papież na modlitwie z węgierskimi grekokatolikami

„W pokoju do Pana módlmy się” – zabrzmiał głos diakona, a całe zgromadzenie odpowiedziało: „Kyrie eleison”. Ojciec Święty odwiedził dziś jeszcze przed obiadem wspólnotę greckokatolicką w Budapeszcie. Został serdecznie powitany przez arcybiskupa Hajdúdoroga, Fülöpa Kocsisa, oraz miejscowego proboszcza. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi pomodlił się przy tradycyjnych wezwaniach Wielkiej Ektenii, litanii otwierającej bizantyjskie liturgie.

Vatican News

Franciszek przejechał do cerkwi pw. Ochrony Przenajświętszej Bogurodzicy ze znajdującego się tuż obok kościoła św. Elżbiety, gdzie miał wcześniej spotkanie z ubogimi i uchodźcami. W ten sposób wziął udział w modlitwach według tradycji „dwóch płuc Kościoła”: wschodniego i zachodniego. Taką wizję, opartą na myśli Jana Pawła II, przywołał również w swoim powitaniu abp Kocsis.

Abp Kocsis: nasza podwójna przynależność – wschodnia i katolicka – może budować mosty między siostrzanymi Kościołami

„Ów poetycki i teologiczny obraz przejawia się w szczególny sposób właśnie tutaj, na tym placu. Dwa kościoły stoją obok siebie, dwie wspólnoty, jedna obrządku łacińskiego, druga obrządku bizantyjskiego, żyjące razem w tym samym miejscu. Dla nas, grekokatolików, przynależność do Kościoła katolickiego jest szczególnie ważna. Od naszych narodzin, od pierwszych unii, musieliśmy wiele cierpieć z powodu swojej podwójnej przynależności – wskazywał abp Kocsis. – Nasi męczennicy ginęli nie tylko za wiarę chrześcijańską, ale przede wszystkim za wierność Kościołowi katolickiemu: zamiast ugiąć się pod dyktatem komunistycznej przemocy, pozostali wierni temu Kościołowi i za niego oddali życie. Dlatego nikt nie może mieć wątpliwości, że usiłując zachować wierność naszym wschodnim korzeniom, nie chcemy wprowadzać podziałów, ale zamierzamy stać się pomostem między dwoma siostrzanymi Kościołami, ponieważ w pewnym sensie należymy do obu. Dzięki waszej dzisiejszej wizycie otrzymujemy mocne potwierdzenie, iż jesteśmy tak samo jak inni członkami rodziny katolickiej, i obiecujemy, że będziemy się starać nieść wszystkim przesłanie jedności oraz braterstwa.“

Greckokatolicka wspólnota podarowała Ojcu Świętemu tzw. czotki, czyli właściwy dla ich tradycji różaniec. Prezent wykonała młodzież, a wręczyły go dzieci, po czym abp Kocsis zawinął ów dar na ręce Franciszka. Papież pobłogosławił również zebranym ubrany we wschodnią stułę, zwaną epitrachelionem, oraz z krzyżem w ręku, odczytując po łacinie tekst z liturgii bizantyjskiej.

Węgierski Kościół greckokatolicki liczy ponad 300 tys. wiernych. Terytorialnie obejmuje cały kraj nad Dunajem, a w modlitwach używany jest tamtejszy język. Struktury eklezjalne tej wspólnoty przekształcił właśnie Papież Franciszek w 2015 r., m.in. nadając jej status Kościoła sui iuris, czyli niezależnego, oraz czyniąc z eparchii Hajdúdoroga metropolię.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

29 kwietnia 2023, 12:46