Szukaj

Papież na audiencji ogólnej Papież na audiencji ogólnej 

Papież: ewangelizacja jest świadectwem osobistego spotkania z Chrystusem

„Świadectwo o Chrystusie jest pierwszym środkiem ewangelizacji i niezbędnym warunkiem jej skuteczności” - powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Kontynuując refleksję na temat gorliwości apostolskiej Franciszek skupił się dzisiaj na świadectwie obejmującym wyznawaną wiarę, czyli przylgnięcie do Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, który z miłości nas stworzył i odkupił.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty odwołał się do adhortacji apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi św. Pawła VI, który postawił trzy podstawowe pytania: „Czy wierzysz w to, co głosisz? Czy żyjesz tym, w co wierzysz? Czy głosisz to, czym żyjesz?”. Nie powinniśmy zadawalać się łatwymi, gotowymi odpowiedziami na te pytania. Jesteśmy wezwani do podjęcia ryzyka, nawet destabilizującego poszukiwania, w pełni ufając działaniu Ducha Świętego, który pobudza nas do wyjścia poza własne granice, poza bariery, poza wszelkiego rodzaju ograniczenia.  

Papież – gorliwość ewangelizacyjna wynika ze świętości

„W tym sensie świadectwo życia chrześcijańskiego oznacza drogę świętości, opartą na chrzcie, który czyni nas «uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi» (Konst. dogm. Lumen gentium, 40). Jest to świętość, która nie jest zarezerwowana dla nielicznych; będąca darem Boga i wymagająca przyjęcia i uczynienia jej owocną dla nas i dla innych – podkreślił Papież. –Jako wybrani i umiłowani przez Boga, powinniśmy nieść tę miłość innym. Paweł VI uczy, że gorliwość ewangelizacyjna wypływa ze świętości, wypływa z serca, które jest pełne Boga. Ewangelizacja, karmiona modlitwą, a zwłaszcza umiłowaniem Eucharystii, powoduje z kolei wzrost w świętości tych, którzy ją prowadzą (por. EN, 76). Jednocześnie bez świętości słowo ewangelizatora «z trudem przeniknie do serca współczesnych ludzi», lecz grozi jej, że «stanie się czcza i daremna» (tamże).“

Ojciec Święty zauważył, że adresatami ewangelizacji są nie tylko inni, ci którzy wyznają inne religie lub nie wyznają żadnej, ale również wierzący w Chrystusa i aktywni członkowie Ludu Bożego. Kościół zawsze powinien zaczynać od ewangelizowania samego siebie, żeby móc zachować świeżość, gorliwość i moc w głoszeniu Ewangelii. 

Papież – Kościół powinien być zwrócony ku ludzkości

„Kościół, który się ewangelizuje, aby ewangelizować, to Kościół, który będąc prowadzonym przez Ducha Świętego jest powołany do podążania wymagającą drogą, drogą nawrócenia i odnowy. Oznacza to również zdolność do zmiany sposobów rozumienia i przeżywania swojej ewangelizacyjnej obecności w dziejach, unikając ukrywania się w chronionych strefach logiki «zawsze tak było». To są kryjówki, które powodują chorobę Kościoła. Kościół powinien iść naprzód, powinien stale wzrastać, w ten sposób pozostanie młodym. Kościół ten jest całkowicie zwrócony ku Bogu, a zatem uczestniczy w Jego planie zbawienia rodzaju ludzkiego, a jednocześnie jest całkowicie zwrócony ku ludzkości – zaznaczył Papież. – Kościół powinien być Kościołem dialogującym ze współczesnym światem, który nawiązuje braterskie relacje, który tworzy przestrzenie spotkania, wprowadzając w życie dobre praktyki gościnności, przyjmowania, uznawania i integrowania innych oraz odmienności, i który troszczy się o wspólny dom, jakim jest świat stworzony.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

22 marca 2023, 11:52