Szukaj

Papież Franciszek słuchający świadectw ofiar przemocy ze wschodnich rejonów Demokratycznej Republiki Konga, 1 lutego 2023 Papież Franciszek słuchający świadectw ofiar przemocy ze wschodnich rejonów Demokratycznej Republiki Konga, 1 lutego 2023 

Papież do ofiar przemocy: pokój rodzi się z serc wolnych od nienawiści

„Zasiewanie dobra wnosi w nasze życie tchnienie bezinteresowności i upodabnia nas do Boga, który niestrudzenie rozsiewa nadzieję” – mówił Papież podczas spotkania z ofiarami przemocy na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Po wysłuchaniu ich świadectw Franciszek stwierdził, że brakuje mu słów, pozostaje jedynie płacz i milczenie. Jak zapewnił, ich łzy są jego łzami oraz ich cierpienie jego cierpieniem i pragnie on każdej skrzywdzonej osobie, a także rodzinie przynieść pocieszenie Boga.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zdecydowanie potępił przemoc zbrojną, masakry, gwałty, niszczenie i okupację wiosek, plądrowanie pól, kradzież zwierząt gospodarskich, a także krwawą, nielegalną eksploatację bogactw naturalnych kraju, podobnie jak próby jego podzielenia. Jak zaznaczył, szczególne oburzenie wywołuje fakt, że brak bezpieczeństwa, przemoc czy wojna są haniebnie podsycane nie tylko przez siły zewnętrzne, z terytoriów ościennych państw, ale także od wewnątrz, w celu czerpania interesów i korzyści. Franciszek z bólem prosił o przebaczenie przemocy człowieka wobec człowieka oraz o nawrócenie serc tych, którzy dopuszczają się brutalnych okrucieństw, przynoszących hańbę całej ludzkości. Dodał następnie, że takie zbrodnie zmuszają miliony ludzi do opuszczenia swych domów i poważnie dezintegrują tkankę społeczno-gospodarczą. W tych walkach splata się ze sobą dynamika etniczna, terytorialna i grupowa; konflikty związane z własnością ziemi, z brakiem lub słabością instytucji, z nienawiścią przenikniętą bluźnierstwem przemocy w imię fałszywego Boga.

„Ale jest to przede wszystkim wojna rozpętana przez nienasyconą żądzę surowców i pieniędzy, która napędza zmilitaryzowaną gospodarkę, karmiącą się niestabilnością i korupcją. Jaki to skandal i co za hipokryzja: ludzie są gwałceni oraz zabijani, a interesy, które powodują przemoc i śmierć, nadal się rozwijają! Kieruję gorący apel do wszystkich ludzi, do wszystkich podmiotów, wewnętrznych i zewnętrznych, pociągających za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, plądrując ją, dręcząc i destabilizując. Wzbogacacie się poprzez nielegalną eksploatację dóbr tego kraju i krwawą ofiarę niewinnych osób – podkreślił Papież. – Usłyszcie wołanie ich krwi (por. Rdz 4, 10), posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia, i głosu waszego sumienia: uciszcie broń, połóżcie kres wojnie. Dość! Koniec ze wzbogacaniem się kosztem najsłabszych, koniec ze wzbogacaniem się zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią!“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że działać na rzecz pokoju można poprzez dwa „nie” i dwa „tak”. Chodzi przede wszystkim o stanowcze „nie” wobec przemocy. Miłość wobec własnego ludu nie oznacza żywienia nienawiści wobec innych. Miłość do swojego kraju oznacza niezgodę na uleganie tym, którzy nakłaniają do używania siły. Głoszenie nienawiści jest bluźnierstwem. Ona zawsze niszczy ludzkie serce. Trzeba również usunąć jej korzenie, czyli chciwość, zazdrość oraz urazy. Franciszek zauważył, że potrzebna jest odwaga rozbrajania serca i usunięcie niszczącego jadu nienawiści. Drugie „nie” wskazane przez Papieża to „nie” odnoszące się do rezygnacji. Pokój wymaga walki ze zniechęceniem, przygnębieniem, nieufnością, które prowadzą do przekonania, że nie warto nikomu ufać, lepiej żyć w odosobnieniu i w oddaleniu, niż podać sobie ręce i podążać razem.

„Nie można budować przyszłości pozostając zamkniętym we własnych interesach partykularnych, zamkniętym w swojej grupie, wspólnocie etnicznej czy plemieniu. Przysłowie suahili uczy: «jirani ni ndugu”» [sąsiad jest bratem]; dlatego, bracie, siostro, wszyscy twoi sąsiedzi są twoimi braćmi, czy chodzi tu o Burundyjczyków, Ugandyjczyków, czy o Rwandyjczyków. Wszyscy jesteśmy braćmi, ponieważ jesteśmy dziećmi tego samego Ojca: tego uczy nas wiara chrześcijańska, wyznawana przez znaczną część ludności – zaznaczył Papież. - Podnieśmy więc oczy ku Niebu i nie pozostawajmy więźniami lęku: zło, którego każdy doznał, trzeba zamienić na dobro dla wszystkich; przygnębienie, które paraliżuje, niech ustąpi miejsca odnowionemu zapałowi, niezłomnej walce o pokój, odważnym postanowieniom braterstwa, pięknu wspólnego wołania nigdy więcej: nigdy więcej przemocy, nigdy więcej niechęci, nigdy więcej rezygnacji!“

Następnie Ojciec Święty wskazał na podwójne „tak” dla pokoju. Pierwszym z nich jest pojednanie. Jest to także pragnienie obecnych na spotkaniu przedstawicieli mieszkańców wschodu kraju. Chcą oni zobowiązać się do wzajemnego przebaczenia i wyrzeczenia się wojen i konfliktów. Franciszek zachęcił zebranych, aby byli jak drzewa życia, które pochłaniają zanieczyszczenia i wydzielają tlen. Dodał, że jedynie przebaczenie otwiera drzwi prowadzące do lepszego jutra, ponieważ stanowi bramę do nowej sprawiedliwości, przerywającej obłędny krąg zemsty. Pojednanie to rodzenie lepszego jutra: to wiara w przyszłość zamiast tkwienia w przeszłości, to uwolnienie z więzienia własnych racji, aby otworzyć się na innych i wspólnie cieszyć się wolnością. Następnie Papież wskazał na ostatnie i decydujące „tak”, którym jest „tak” dla nadziei.

„Jeśli pojednanie można przedstawić jako drzewo, jako palmę, która przynosi owoce, to nadzieja jest wodą, dzięki której owa palma kwitnie. Ta nadzieja ma źródło, a to źródło ma imię, które chcę tu razem z wami głosić: Jezus! Jezus – dzięki Niemu zło nie ma już ostatniego słowa na temat życia; dzięki Niemu, który uczynił z grobu, końca ludzkiej drogi, początek nowej historii, otwierają się wciąż nowe możliwości. Dzięki Niemu każdy grób może się zamienić w kołyskę, każda kalwaria w ogród paschalny – podkreślił Papież. – Z Jezusem rodzi się i odradza nadzieja – dla tych, którzy doznali zła, a nawet dla tych, którzy je popełnili. Bracia, siostry ze wschodu kraju, ta nadzieja jest dla was, macie do niej prawo. Ale jest to również prawo, które trzeba zdobyć. Jak? Siejąc ją cierpliwie każdego dnia.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

01 lutego 2023, 17:10