Szukaj

Spotkanie Papieża Franciszka z kapitułą generalną Zgromadzenia Księży Marianów, 17 lutego 2023 Spotkanie Papieża Franciszka z kapitułą generalną Zgromadzenia Księży Marianów, 17 lutego 2023  (ANSA)

Papież do marianów: naśladujcie ewangeliczne życie Matki Jezusa

„Zakonnik, kapłan, musi być blisko, musi być miłosierny, wybaczać wszystko i być czułym - a nie agresywnym - cierpliwym i miłosiernym każdego dnia” – powiedział Papież do uczestników kapituły generalnej Zgromadzenia Księży Marianów. Przypomniał, że odbywa się ona w kontekście 350. rocznicy założenia instytutu z inicjatywy św. Stanisława Papczyńskiego w Krakowie w 1670 r. Wskazał następnie na 3 ważne elementy charyzmatu wspólnoty: miłość do Maryi, modlitwa za zmarłych oraz troska o ubogich.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Powołując się na założyciela Marianów Franciszek zauważył, że głównym wyrazem czci oddawanej Maryi jest naśladowanie jej ewangelicznego życia, a nabożeństwo do Matki Jezusa karmi się i wzrasta poprzez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Drugim rysem duchowości zgromadzenia Marianów jest modlitwa za zmarłych, co wskazuje na jego eschatologiczny charakter. Za życia św. Stanisława Papczyńskiego polecano szczególnie dwie duże grupy osób: żołnierzy poległych w walce oraz zmarłych w powodu dżumy. Papież wskazał, że dziś trzeba modlitwy za żołnierzy, którzy giną w różnych częściach świata. Trzecim elementem charyzmatu jest troska o ubogich. Pod koniec XVII wieku chodziło głównie o wsparcie dla proboszczów. W ten sposób marianie odpowiadali na problemy tamtych czasów, którymi były: osłabienie wiary szczególnie wśród najbiedniejszych grup społecznych, brak powołań kapłańskich i zakonnych oraz ubóstwo ogromnej części społeczeństwa.

Papież – niech wasze świadectwo będzie solidne i mocne

„Uczyniliście to w ostatnich czasach, umieszczając wśród priorytetów duszpasterskich otwartość na świeckich, ochronę życia od poczęcia do śmierci, troskę o najsłabszych i wsparcie dla rodzin przeżywających trudności – zaznaczył Papież. - Są to wybory, które znajdują odzwierciedlenie np. w centrum naprotechnologii i pomocy rodzinie, które utworzyliście przy sanktuarium w Licheniu, w Polsce; oraz w nowych obszarach misyjnych, na które otworzyliście się w Azji i Afryce. Niech Pan pomoże wam dalej podążać tymi drogami. Chciałbym zakończyć nasze spotkanie podejmując trzy tytuły maryjne, którymi św. Jan Paweł II zaprosił was do czci Niepokalanego Poczęcia. Maryjo «stolico mądrości», aby wasze świadectwo Ewangelii było mocne i solidne; Maryjo «pocieszycielko strapionych», aby ludzie naszych czasów znaleźli w was miłość i współczucie, i aby pociągała ich do Boga wasza ofiarność i bezinteresowna służba; Maryjo «Matko miłosierdzia», abyście byli bogaci w matczyne współczucie dla dusz odkupionych krwią Chrystusa i wam powierzonych.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

17 lutego 2023, 14:02