Szukaj

Papież: zacznijmy razem, w duchu braterstwa budować nowy świat Papież: zacznijmy razem, w duchu braterstwa budować nowy świat  (ANSA)

Papież: zacznijmy razem, w duchu braterstwa budować nowy świat

„Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne” – napisał Papież w orędziu na 56. Światowy dzień Pokoju. Nosi ono tytuł: „Nikt nie może ocalić się sam. Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo, aby wspólnie wytyczać drogi pokoju”. Franciszek zwraca uwagę, że pomimo doświadczenia cierpienia i niesprawiedliwości jesteśmy wezwani do zachowania otwartości na nadzieję i ufności w Bogu, który nam towarzyszy .

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty wzywa do zachowania czujności, by nie zamykać się w lęku, cierpieniu czy rezygnacji, szczególnie w najmroczniejszych godzinach historii. Zauważa, że pandemia Covid-19 pogrążyła ludzkość w głębokiej nocy, destabilizując normalne życie, prowokując dezorientację i cierpienie, a także powodując śmierć wielu ludzi. Po tym czasie poważnego kryzysu, jesteśmy wezwani do postawienia sobie ważnych pytań: czego nauczyliśmy się z sytuacji pandemicznej? Jakie nowe drogi należy podjąć, aby wyjść ze starych przyzwyczajeń i uczynić nasz świat lepszym?

Papież podkreślił, że najważniejszą lekcją, jakiej uczy nas pandemia Covid-19 jest świadomość, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem, że naszym największym skarbem jest ludzkie braterstwo, oparte na naszym wspólnym Bożym dziecięctwie, oraz poczucie, że nikt nie może ocalić się sam. Czas kryzysowy przypomniał o potrzebie pokory, zmniejszył niektóre konsumpcyjne roszczenia, odnowił poczucie solidarności, a także wyzwolił u wielu osób heroiczne poświęcenie w służbie innych. Franciszek zaznaczył, że z tego doświadczenia zrodziła się silniejsza świadomość, która zaprasza wszystkich, ludy i narody, do ponownego postawienia w centrum słowa „razem”. Jedynie razem, w braterstwie i solidarności możemy budować pokój, zapewnić sprawiedliwość i przejść przez najbardziej bolesne wydarzenia.

Ojciec Święty zauważył, że kiedy wydawało się, że niebezpieczeństwo pandemii zostało zażegnane, na ludzkość spadła jeszcze gorsza klęska, w postaci wojny na Ukrainie, która cały czas pochłania niewinne ofiary i szerzy zniszczenia, a także boleśnie dotyka ludzi żyjących tysiące kilometrów od miejsca konfliktu. Papież zaznacza, że wobec tej tragicznej sytuacji należy pozwolić, aby sam Bóg przemienił nasze kryteria interpretacji świata i rzeczywistości. Zwraca uwagę, że trzeba zacząć myśleć o świecie w kategoriach dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym, jako „my”, otwarci na powszechne braterstwo.

Wśród najważniejszych wyzwań stojących przez ludzkością Franciszek wskazał na potrzebę zapewnienia zdrowia publicznego dla wszystkich oraz promocję działań pokojowych w celu zakończenia konfliktów i wojen, które niosą ze sobą ofiary i ubóstwo. Trzeba zadbać o nasz wspólny dom, wdrożyć jasne i skuteczne środki w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz podjąć walkę z wirusem nierówności i zapewnić pożywienie, a także godną pracę dla wszystkich. Trzeba rozwijać poprzez odpowiednią politykę przyjmowanie i integrację, zwłaszcza w stosunku do migrantów oraz tych, którzy są wykluczeni w społeczeństwach.

Ojciec Święty zaznaczył na zakończenie, że tylko poświęcając się nawzajem dla siebie, z altruistycznym pragnieniem inspirowanym nieskończoną i miłosierną miłością Boga, będziemy mogli zbudować nowy świat i pomóc w budowaniu Królestwa Bożego, które jest królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju.
 

16 grudnia 2022, 14:04