Szukaj

Papież: wolontariusze urzeczywistniają cud pomnażania nadziei

W intencji na grudzień przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża, Ojciec Święty poleca szczególnie organizacje wolontariackie, które angażują się na rzecz dobra wspólnego. Franciszek zaznacza, że ludzie posługujący bezinteresownie w różnych instytucjach pożytku publicznego urzeczywistniają cud pomnażania nadziei.

Vatican News

Papież zwraca uwagę, że wolontariusz nie tylko pracuje dla ludzi, którym służy, ale włącza ich aktywnie w podejmowane działania.

Papież – wolontariusze są rzemieślnikami miłosierdzia

„Świat potrzebuje wolontariuszy i organizacji pragnących zaangażować się na rzecz dobra wspólnego. Tak, to słowo, które dziś wielu chce wymazać: «zaangażowanie». A świat potrzebuje wolontariuszy angażujących się w działania na rzecz dobra wspólnego. Bycie solidarnym wolontariuszem to wybór, który czyni nas wolnymi; czyni nas otwartymi na potrzeby innych, na żądania sprawiedliwości, na obronę ubogich, na troskę o stworzenie. Jest to bycie rzemieślnikami miłosierdzia: naszymi rękami, naszymi oczami, naszym uważnym uchem, naszą bliskością. A być wolontariuszem to pracować z ludźmi, którym się służy – podkreślił Franciszek. – Nie tylko dla ludzi, ale z ludźmi. Pracować z ludźmi. Posługa organizacji wolontariackich jest o wiele bardziej efektywna, gdy działają one razem, a także z władzami państwowymi. Pracując w sposób skoordynowany, niezależnie od tego, jak mało mają zasobów, robią co w ich mocy i urzeczywistniają cud pomnażania nadziei. Tak bardzo potrzebujemy pomnażania nadziei! Módlmy się, aby organizacje wolontariackie i służące ludzkiej promocji znalazły osoby gotowe zaangażować się na rzecz dobra wspólnego i szukania nowych sposobów współpracy na poziomie międzynarodowym.“

01 grudnia 2022, 16:00