Szukaj

Papież do niepełnosprawnych: Kościół ma być domem dla wszystkich, 3 grudnia 2022 Papież do niepełnosprawnych: Kościół ma być domem dla wszystkich, 3 grudnia 2022 

Papież do niepełnosprawnych: Kościół ma być domem dla wszystkich

Kościół jest domem dla wszystkich i każdy powinien mieć do niego dostęp – powiedział Papież na audiencji dla grupy osób z upośledzeniem. Podkreślił, że ważne jest nie tylko respektowanie praw i godności tych ludzi, ale także dostrzeżenie ich podstawowych potrzeb, w tym również duchowych. Dlatego przypomniał o obowiązku, który spoczywa zarówno na władzach publicznych, jak i kościelnych w zakresie eliminowania barier.

Radio Watykańskie

Odwołując się do nauczania Jana Pawła II, Franciszek podkreślił, że przyjęcie osób niepełnosprawnych i odpowiadanie na ich potrzeby jest obowiązkiem wspólnoty cywilnej i kościelnej, ponieważ osoba ludzka, „nawet zraniona na umyśle lub w zdolnościach zmysłowych i intelektualnych, jest w pełni ludzkim podmiotem, posiadającym święte i niezbywalne prawa właściwe każdemu człowiekowi”. Papież zauważył, że w podejściu do osób z niepełnosprawnością musi dojść do prawdziwego nawrócenia, które polega na przejściu od obojętności do bliskości.

Papież: integracja nie może być tylko sloganem

„Nie ma integracji, jeśli brakuje doświadczenia braterstwa i wzajemnej komunii. Nie ma integracji, jeśli pozostaje ona sloganem, formułą, którą używa się w politycznie poprawnym dyskursie, ostentacyjnym sztandarem. Nie. Nie będzie integracji, jeśli nie dojdzie do nawrócenia w praktyce współżycia i relacji. Osobom niepełnosprawnym należy zagwarantować dostęp do budynków i miejsc spotkań, umożliwić im komunikację oraz znieść fizyczne bariery i uprzedzenia. To jednak nie wystarczy. Należy promować duchowość komunii, aby każdy człowiek czuł się częścią całości, z własną niepowtarzalną osobowością. Tylko w ten sposób każda osoba ze swoimi ograniczeniami i darami będzie czuła się zachęcona do wnoszenia swego wkładu dla dobra całego ciała Kościoła i społeczeństwa. Chciałbym, aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie były miejscami, gdzie przynależność i integracja nie pozostają słowami wypowiadanymi przy określonych okazjach, ale staną się celem zwykłych działań duszpasterskich. W ten sposób będziemy wiarygodni, gdy głosimy, że Pan kocha wszystkich, że jest zbawieniem dla wszystkich i zaprasza wszystkich do stołu życia, nikogo nie wykluczając.“

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

03 grudnia 2022, 14:00