Szukaj

Spotkanie Papieża ze Światową Unią Nauczycieli Spotkanie Papieża ze Światową Unią Nauczycieli  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież do nauczycieli: uważajcie na ideologiczną kolonizację, to zagłada!

Kolonizacja ideologiczna niszczy człowieka, a w szkolnictwie prowadzi do zagłady – powiedział Papież na audiencji dla Światowej Unii Nauczycieli Katolickich. Podkreślił, że choć pedagodzy muszą dotrzymywać kroku kulturze i posługiwać się aktualnym językiem, to jednak nie mogą ulegać ideologizacji.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek wskazał na ogromne znaczenie misji pracowników edukacji. Każdy z nich pozostawia po sobie ślad w życiu swych uczniów, dobry lub zły. Z własnego doświadczenia wiemy, jak ważne jest mieć dobrych nauczycieli i mądrych wychowawców – mówił Papież.

Papież: nie ma humanizmu bez chrześcijaństwa i chrześcijaństwa bez humanizmu

„Obecność chrześcijańskich nauczycieli w świecie szkolnym ma fundamentalne znaczenie. Ważny jest też ich styl. Wychowawca chrześcijański jest bowiem powołany do bycia zarówno w pełni człowiekiem, jak i w pełni chrześcijaninem. Nie ma humanizmu bez chrześcijaństwa. Ale nie ma też chrześcijaństwa bez humanizmu. Wychowawca nie może być tylko uduchowiony i pozbawiony kontaktu ze światem. Musi być zakorzeniony w teraźniejszości, w swoim czasie, w swojej kulturze. Ważne jest, aby jego osobowość była bogata, otwarta, zdolna do nawiązania szczerych relacji z uczniami, do zrozumienia ich najgłębszych potrzeb, pytań, lęków, marzeń. I musi też świadczyć – przede wszystkim swoim życiem, ale także słowami – że wiara chrześcijańska obejmuje całego człowieka, że wnosi światło i prawdę w każdą sferę istnienia, niczego nie wykluczając, nie podcinając skrzydeł marzeniom młodych ludzi, nie zubażając ich aspiracji. W tradycji Kościoła wychowanie młodzieży miało bowiem zawsze za cel pełną formację osoby ludzkiej, a nie tylko przekazanie pewnych pojęć czy wiedzy, formację we wszystkich wymiarach człowieczeństwa.“

Franciszek zauważył, że nauczyciele muszą dostosowywać swą pracę do nowych warunków, a także do zmian, które zachodzą w świecie i kolejnych pokoleniach uczniów. Mają przyjmować języki i formy kulturowe dostosowane do dzisiejszej młodzieży, ale nie mogą ulegać ideologiom.

Papież: kolonizacja ideologiczna to zagłada dla szkół

„Ale jedną rzecz chciałbym podkreślić. Powiedziałem: języki dostosowane do dzisiejszych form kulturowych. Tak, lecz uważajcie na kolonizację ideologiczną. Bo jedna rzecz to dotrzymywanie kroku współczesnej kulturze, posługiwanie się aktualnym językiem, a czym innym jest uleganie ideologicznej kolonizacji. Proszę was, bądźcie ostrożni, abyście pomagali innym nauczycielom w rozróżnianiu, co jest nowością, która prowadzi do rozwoju człowieka, a co jest ideologizacją, kolonizacją ideologiczną. Dziś kolonizacje ideologiczne niszczą osobowość człowieka, a gdy przedostają się do edukacji, powodują zagładę.“

12 listopada 2022, 14:08