Szukaj

Spotkanie Papieża ze wspólnotą misyjną "Lekarze z Afryką" (CUAMM) Spotkanie Papieża ze wspólnotą misyjną "Lekarze z Afryką" (CUAMM)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież do lekarzy: udzielajcie głosu Afryce, aby jej głos był słyszany

„Kontynuujcie wytrwałe zaangażowanie i otwarty dialog ze wszystkimi jako narzędzia w służbie pokoju i rozwiązywaniu konfliktów” – powiedział Papież podczas spotkania ze wspólnotą misyjną „Lekarze z Afryką” (CUAMM). Franciszek zauważył, że historia organizacji rozpoczęła się 70 lat temu, gdy w Padwie założono kolegium, które miało przyjmować młodych afrykańskich studentów medycyny. Realizuje ona ideał bycia z Afryką i bycia dla Afryki.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty podkreślił, że w Afryce obecny jest wielki potencjał intelektualny, któremu należy pomóc się rozwinąć. Następnie dodał, że kontynent ten nie powinien być wykorzystywany, ale promowany. Działalność wspólnoty „Lekarze z Afryką” polega na wprowadzaniu w życie słów modlitwy „Ojcze nasz”, bo nasze zdrowie jest „chlebem powszednim”, dobrem podstawowym takim jak woda, dom oraz praca.

Papież: wielu ludzi zamiast chleba otrzymuje okruchy

„Podejmujecie starania, aby nie zabrakło chleba powszedniego dla tak wielu braci i sióstr, którzy dziś, w XXI wieku, nie mają dostępu do normalnej, podstawowej opieki zdrowotnej. To haniebne: ludzkość nie jest w stanie rozwiązać tego problemu, ale jest w stanie rozwijać przemysł zbrojeniowy, który niszczy wszystko. Dzisiaj wydaje się miliardy na broń, albo też inne ogromne zasoby są marnowane w ulotnym i zabawowym przemyśle - na przykład w «przemyśle makijażu» - zaznaczył Papież. - Kiedy modlimy się «chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj», powinniśmy się dobrze zastanowić nad tym, co mówimy, ponieważ tak wielu, zbyt wielu mężczyzn i kobiet, z tego chleba otrzymuje jedynie okruchy, albo nawet tego są pozbawieni, tylko dlatego, że urodzili się w pewnych miejscach na świecie. Myślę o tylu matkach, które nie mogą bezpiecznie urodzić i czasem tracą życie; albo o tylu dzieciach, które umierają we wczesnym dzieciństwie.“

Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę, że obecność wspólnoty „Lekarzy dla Afryki” przybliża jego serce do takich krajów jak Republika Środkowoafrykańska, gdzie przebywał w 2015 roku oraz Sudan Południowy, który ma nadzieję odwiedzić na początku przyszłego roku. Franciszek zaznaczył, że pięknym i ważnym aspektem obecności organizacji w Afryce jest współpraca z lokalnymi Kościołami i instytucjami w przeciwdziałaniu wyzyskowi oraz wspieraniu innowacji społecznych inspirowanych Ewangelią, a także nowych form finasowania usług zdrowotnych. Papież zauważył, że skutki pandemii, wojny oraz kryzysu międzynarodowego są szczególnie dramatyczne dla Afryki, ponieważ jej ludność jest bardzo biedna i brakuje systemów ochrony socjalnej. To sprawia, że Afryka się cofa, a ubóstwo się pogłębia. Wszędzie rosną ceny żywności, co prowadzi do głodu i niedożywienia; transport medyczny jest zablokowany z powodu zbyt wysokich cen paliwa; wszędzie brakuje leków i środków sanitarnych. To jest przejawem ukrytej „wojny”, o której nikt nie mówi i która wydaje się nie istnieć, a powoduje bardzo bolesne skutki.

Papież: poruszajcie sumienie świata

„Niech Pan pomoże wam przejść przez tę «noc» z odwagą, z sercem zwróconym ku świtowi, który rozświetli te małe pędy nadziei, które już dostrzegamy i których wy sami jesteście świadkami. Dziękuję, że jesteście głosem tego, co przeżywa Afryka; że wydobywacie na powierzchnię ukryte i milczące cierpienia ubogich, z którymi spotykacie się w waszym codziennym zaangażowaniu. I wzywam was, abyście nadal udzielali głosu Afryce, abyście dawali jej przestrzeń, aby mogła się wyrazić: Afryka ma głos, ale nie jest słyszana; musicie otworzyć możliwości, aby głos Afryki był słyszany; nadal dawajcie głos temu, czego nie widać, jej zmaganiom i jej nadziejom, aby poruszyć sumienie świata, który czasami za bardzo skupia się na sobie, a za mało na innych – podkreślił Papież. - Pan słyszy wołanie swojego uciśnionego ludu i prosi nas, abyśmy byli rzemieślnikami nowej przyszłości, pokornymi i wytrwałymi, razem z najuboższymi.“

Ojciec Święty zachęcił następnie do skupienia szczególnej uwagi na młodych ludziach, do wspierania i zatrudniania miejscowej młodzieży. Są oni nadzieją i skarbem Afryki. Nie powinni w żaden sposób poczuć, że ich marzenia i plany są zablokowane z powodu warunków geograficznych, społecznych, ekonomicznych czy kulturowych.
 

19 listopada 2022, 14:30