Szukaj

Papież Franciszek i Król Bahrajnu podlewają symbolicznie Drzewo Pokoju. Papież Franciszek i Król Bahrajnu podlewają symbolicznie Drzewo Pokoju.  (Vatican Media)

Drugi dzień wizyty Papieża Franciszka w Bahrajnie

Drugi dzień wizyty apostolskiej Papieża w Bahrajnie rozpoczął się od uroczystości zamknięcia Forum Dialogu: Wschód i Zachód dla Ludzkiego Współistnienia. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w historii. Zostało zorganizowane przez Muzułmańską Radę Starszych oraz Najwyższą Radę ds. Islamu i Globalne Centrum Pokojowego Współistnienia im. Króla Hamada. Brało w nim udział wielu przywódców religijnych i osobistości ze świata polityki oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Papież został powitany przez Króla Bahrajnu oraz Wielkiego Imama al-Azhar, którzy wspólnie udali się do ogrodu przy pałacu królewskim na ceremonię symbolicznego podlania Drzewa Pokoju. Towarzyszył im także patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej, z którym łączą Franciszka relacje przyjaźni i szacunku. 

Forum zostało zorganizowane z myślą o budowie mostów dialogu. Poszczególne sesje koncentrowały się na promocji globalnego współistnienia i ludzkiego braterstwa, roli duchownych i uczonych w stawianiu czoła wyzwaniom czasu, dialogu międzyreligijnym oraz budowaniu pokoju w świecie.

Na zakończenie spotkania kończącego Forum Papież złożył podpis w księdze pamiątkowej i umieścił w niej następujące słowa: „Z Królestwa Bahrajnu, «ziemi dwóch mórz», modlę się do Najwyższego, aby z niespokojnego morza konfliktów ludzkość wylądowała na pokojowym morzu współistnienia, podążając drogą spotkania i odkrywając na nowo kompas braterstwa. Dziękuję za wasz przykład”.

Wczesnym popołudniem naszego czasu Papież spotkał się w swojej siedzibie podczas wizyty w Bahrajnie z Wielkim Imamem meczetu oraz Rektorem Uniwersytetu al-Azhar, Ahmadem Muhammadem Al -Tayebem, który jest uznawany za najwyższy autorytet duchowy i prawny w islamie sunnickim. Było to ich szóste spotkanie. Pierwszy raz miało ono miejsce w maju 2016 roku. Następnie, 4 lutego 2019 roku w Abu Zabi podpisali „Dokument o braterstwie ludzkim dla światowego pokoju i współistnienia”, podejmujący kwestę dialogu między chrześcijanami i muzułmanami. Wspólna deklaracja zaprasza wszystkich od odkrycia łączącego ich braterstwa, aby wspólnie promować pokój i sprawiedliwość, gwarantując prawa człowieka i wolność religijną. Wielki Imam spotkał się z Papieżem po raz ostatni we wrześniu tego roku w Kazachstanie podczas VII Kongresu liderów religii światowych i tradycyjnych.  

Następnie Papież z Wielkim Imamem zostali powitani w drzwiach meczetu przylegającego do królewskiego pałacu przez przewodniczącego Rady Wyższej ds. Spraw Islamskich oraz jednego z członków Muzułmańskiej Rady Starszych i jej sekretarza generalnego. Podczas spotkania z Radą przemówienia wygłosili Wielki Imam oraz Papież Franciszek.

Z meczetu Ojciec Święty udał się do Katedry Matki Bożej Arabskiej na spotkanie ekumeniczne. Świątynia ta od ubiegłego roku stanowi katedrę Wikariatu Apostolskiego Arabii Północnej. Teren o powierzchni 9 tys. metrów kwadratowych podarował Król Bahrajnu, 11 lutego 2013 roku, w święto Matki Bożej z Lourdes. 

04 listopada 2022, 08:17