Szukaj

Audiencja dla polityków z północnej Francji Audiencja dla polityków z północnej Francji  (Vatican Media)

Papież do polityków: zajmujcie się realnymi problemami obywateli

Demokracja polega również na tym, że politycy mają się zajmować aspiracjami i rzeczywistymi potrzebami obywateli, które często są zaniedbywane na rzecz modnych tematów, które nie mają nic wspólnego z codziennym życiem. Zwrócił na to uwagę Papież, przyjmując w Watykanie delegację administracji publicznej z północnej Francji.

Krzysztof Bronk - Watykan 

Korzystając z ich obecności włączył się do dyskusji na temat końca życia, którą zainicjował niedawno w tym kraju prezydent Macron z myślą o legalizacji eutanazji czy wspomaganego samobójstwa do końca przyszłego roku. Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia opieki, zwłaszcza najsłabszym.

Papież: lekarz ma leczyć i nieść ulgę w cierpieniu, ale nie zabijać!

„Gdy chodzi o opiekę, myślę w szczególności o uwadze, jaką należy poświęcić osobom starszym w domach opieki, a także tym, którzy znajdują u kresu swego życia i którym trzeba pomagać poprzez rozwój terapii paliatywnych. Pracownicy służby zdrowia z natury swego powołania mają leczyć i zapewnić ulgę w cierpieniu, choć nie wszystkich mogą wyleczyć. Nie można jednak od nich oczekiwać, że będą zabijali swych pacjentów! Taki jest program kultury odrzucenia. To co jest nieprzydatne, wyrzuca się na śmietnik, użyj i wyrzuć. Jeśli zabijamy z dobrym uzasadnieniem, to będziemy zabijać coraz więcej (por. konferencja prasowa w drodze powrotnej z Kazachstanu, 15 września 2022 r.). To się rozwija w tempie geometrycznym. Ośmielam się mieć nadzieję, że w kwestiach tak istotnych, debata będzie prowadzona w prawdzie, aby wspierać życie aż do jego naturalnego końca. Nie dajmy się wciągnąć w tę kulturę odrzucenia, która jest dziś niemal wszechobecna.“

Inna kwestia, którą Papież polecił uwadze francuskich polityków to potrzeba przyjęcia tych, którzy znajdują się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, w pierwszym rzędzie migrantów. Franciszek podkreślił, że trzeba nie tylko udzielić im gościny, ale także zadbać o ich integrację, bo inaczej jest to niebezpieczne. Franciszek zaapelował też o zmianę w podejściu do osób z upośledzeniem, a w szczególności o łatwiejszy dostęp do rynku pracy.  

Podczas audiencji dla przedstawicieli administracji publicznej z północnej Francji Papież przypomniał też, że w regionie tym żywy był w przeszłości przemysł wydobywczy, metalurgiczny i tekstylny. Jego likwidacja była dotkliwym ciosem dla mieszkańców, którzy zostali też dodatkowo zubożeni na skutek kryzysu gospodarczego. Jest to wyzwanie, z którym politycy zmagają się w tym regionie od kilku dziesięcioleci. Papież wyraził zadowolenie, że leży im również na sercu kulturowy rozwój regionu. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale także dumą z własnych korzeni, które kultura uwidacznia, uświadamiając każdemu jego własną godność – powiedział Franciszek.

 

21 października 2022, 13:51