Szukaj

Książka kard. Angela Bagnasco nosi tytuł „Pasterze wewnątrz. Kościół, społeczeństwo, człowiek” Książka kard. Angela Bagnasco nosi tytuł „Pasterze wewnątrz. Kościół, społeczeństwo, człowiek” 

Papież o biskupie: człowiek z Ewangelią w sercu i spojrzeniem na odrzuconych

Papież Franciszek napisał wstęp do książki byłego przewodniczącego episkopatu Włoch. Daje w nim swoisty rysopis biskupa, który, jak podkreśla, ma być człowiekiem z Ewangelią w sercu i spojrzeniem skierowanym na odrzuconych. Książka kard. Angela Bagnasco nosi tytuł „Pasterze wewnątrz. Kościół, społeczeństwo, człowiek”.

Beata Zajączkowska - Watykan

Książka jest zbiorem przemówień kard. Bagnasco z jego drugiej kadencji jako przewodniczącego episkopatu Włoch. Franciszek wskazuje, że skupia się w nich na wielu ważkich dla dzisiejszego społeczeństwa tematach, takich jak edukacja, rodzina, postępujące ubóstwo i polityka, z zamiarem doprowadzenia ich z powrotem do ich istoty, czyli głoszenia Jezusa. „Wobec dokonującej się mutacji antropologicznej, która nie dotyczy tylko kontekstu europejskiego, ale ogólnie całego świata, drogą jest i pozostaje wychowanie w wierze, aby na nowo odkryć precyzyjną koncepcję osoby, wychodząc od tajemnicy Chrystusa” – podkreśla Papież. Przypomina, że pasterz musi głosić Słowo Boże i wcielać je w życie Kościoła i ludzi.

Franciszek wskazuje, że z kart tej książki przebija spojrzenie pasterza zatroskanego o ludzi, którym chce nieść prawdę i miłosierdzie. Podkreśla, że tytułowy „pasterz wewnątrz” oznacza „wśród ludzi”, w ich życiu i życiu ich wspólnot, w spojrzeniu tych, którzy nie mają nadziei na przyszłość, którzy są odrzuceni. „Kard. Bagnasco udało się pokazać, że Kościół jest żywym, oddychającym organizmem, a nie biurokratyczną organizacją, do której niektórzy chcieliby go czasem sprowadzić” pisze Ojciec Święty. I dodaje: „Z pewnością żyjemy w czasie niespokojnym, ale także w czasie radości, która nigdy nie zawodzi, bo wypływa z Ewangelii”.

22 września 2022, 13:31