Szukaj

Papież: nowa ekonomia powinna być przyjazna dla ziemi i zapewnić pokój Papież: nowa ekonomia powinna być przyjazna dla ziemi i zapewnić pokój  (Vatican Media)

Papież: nowa ekonomia powinna być przyjazna dla ziemi i zapewnić pokój

„Społeczeństwo i ekonomia bez młodych są smutne, pesymistyczne i cyniczne. Dzięki Bogu jesteście wy. Liczę na was! Nie pozostawiajcie nas w spokoju, dajcie nam przykład!” – powiedział Papież w przemówieniu skierowanym do zebranych w Asyżu uczestników inicjatywy „Ekonomia Franciszka”. Zwrócił uwagę, że kiedy młodzi ludzie na całym świecie wspólnie odczytają wezwanie i solidarnie połączą wysiłki, możliwa będzie zmiana ogromnego i złożonego systemu, jakim jest światowa gospodarka.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zauważył, że obecne pokolenie pozostawia w dziedzictwie następcom wiele bogactw, ale nie potrafiło ochronić planety oraz zachować pokoju. Młodzi, którzy wchodzą dzisiaj w dorosłe życie są wezwani, aby stać się twórcami i budownczymi wspólnego domu, który „popada w ruinę”. Nowa ekonomia powinna być przyjazna dla ziemi i promować pokój.

Franciszek zwrócił uwagę, że spotkanie młodych ekonomistów i przedsiębiorców należy postrzegać w kategoriach proroctwa. Ten wymiar wyraża się w nowej wizji środowiska i ziemi oraz współczesnego modelu rozwoju. Papież zaznaczył, że w tym duchu prorockim młodzi podjęli w ostatnim roku temat gospodarki roślin. Współpracują one z całym otaczającym środowiskiem dla dobra całego ekosystemu. Warto uczyć się od roślin łagodności. Ich pokora i milczenie mogą zaoferować styl polegający na współistnieniu z innymi stworzeniami. Nie można w nieskończoność bogacić się kosztem ziemi, bezkarnie ją eksploatować i zanieczyszczać. Trzeba podjąć skromniejszy, bardziej umiarkowany styl życia również w wymiarze indywidualnym.

Ojciec Święty zaznaczył, że zrównoważony rozwój jest rzeczywistością wielowymiarową. Oprócz wymiaru środowiskowego zawiera on także wymiar społeczny, relacyjny i duchowy. Należy w pierwszym rzędzie podejmować rozwiązania ekologiczne, które zmniejszą nędzę i nierówności. W wielu regionach świata poważnie cierpią relacje międzyludzkie, co skutkuje głodem szczęścia. Współczesny kapitalizm blokuje w ludziach odkrycie duchowego smaku życia, a człowiek przede wszystkim poszukuje głębszego sensu istnienia.

Papież: istnieje potrzeba odbudowy kapitału duchowego

„Pierwszym kapitałem każdego społeczeństwa jest kapitał duchowy, bo to on daje nam motywy, aby codziennie wstawać i iść do pracy, oraz budzi radość życia, która jest również niezbędna dla gospodarki. Nasz świat w szybkim tempie zużywa tę istotną formę kapitału gromadzonego przez wieki przez religie, tradycje mądrościowe i pobożność ludową – zaznaczył Ojciec Święty. - W ten sposób szczególnie ludzie młodzi cierpią z powodu braku sensu: często w obliczu cierpienia i niepewności życia, stają z duszą uszczuploną brakiem zasobów duchowych, aby przepracować cierpienia, frustracje, rozczarowania i żałobę. Kruchość wielu młodych wynika z braku tego cennego kapitału duchowego – pytam: czy macie ten duchowy kapitał? Niech każdy sobie odpowie - kapitał niewidzialny, ale bardziej realny niż kapitał finansowy czy technologiczny. Istnieje pilna potrzeba odbudowy tego niezbędnego kapitału duchowego. Technika może zrobić wiele: uczy nas «co» i «jak» czynić: ale nie mówi nam «dlaczego». W ten sposób nasze działania stają się bezowocne i nie dają również dobrego efektu gospodarczego.“

Papież zauważył, że uprawianie ekonomii inspirowanej postacią św. Franciszka oznacza postawienie ubogich w centrum. Ekonomia Franciszka nie może ograniczyć się do pracy dla ubogich i z ubogimi. Trzeba otworzyć nowe drogi, aby oni sami stali się twórcami przemiany systemu, który ich poniża i wyklucza. Święty Franciszek pokochał także samo ubóstwo, chciał stanąć w szeregu z biednymi. Ewangelia przypomina nam, że bez szacunku dla ubogich nie można przezwyciężyć nędzy.

Ojciec Święty udzielił twórcom i uczestnikom inicjatywy „Ekonomia Franciszka” trzech ważnych wskazań na przyszłość. Pierwsze to spojrzeć na świat oczami ubogich. Trzeba ich poznać, stać się dla nich przyjaciółmi. Następnym jest troska o pracowników. Bez godnej i dobrze wynagradzanej pracy młodzi ludzie nie staną się dorosłymi i nierówności będą się pogłębiać. Trzecią wskazówką Papieża jest potrzeba wcielenia ideałów.

Papież: oprócz głowy i serca trzeba użyć rąk

„W kluczowych momentach dziejów ci, którzy potrafili odcisnąć dobry ślad, czynili to dlatego, że przekładali ideały, pragnienia, wartości na konkretne dzieła. Oprócz pisania i tworzenia kongresów, ci ludzie zakładali szkoły i uniwersytety, banki, związki zawodowe, spółdzielnie oraz instytucje. Zmienicie świat gospodarczy, jeśli obok serca i głowy użyjecie także rąk. Trzy języki. Pomyślmy: głowa, język myśli, ale nie tylko, połączona z językiem uczuć, z sercem. Ale nie wyłącznie, w ścisłej jedności z językiem rąk – podkreślił Papież. - Powinieneś czynić według tego, co czujesz i myślisz, czuć to, co robisz i myśleć nad tym, co czujesz i robisz. To jest jedność trzech języków. Idee są konieczne, bardzo nas pociągają zwłaszcza za młodu, ale mogą zamienić się w pułapki, jeśli nie staną się «ciałem», czyli konkretem, codziennym zaangażowaniem: trzema językami. Idee są potrzebne, ale powinny stawać się «ciałem».“

Ojciec Święty podziękował młodym za zaangażowanie w inicjatywę „Ekonomia Franciszka” i życzył, aby podążali naprzód z inspiracją i wstawiennictwem świętego z Asyżu. Zakończył swoje wystąpienie modlitwą.

Papież: modlitwa o radość z przemieniania świata

„Ojcze, prosimy Cię o przebaczenie za poważne zranienie ziemi, za brak szacunku dla kultur tubylczych, za brak szacunku i miłości dla najuboższych, za tworzenie bogactwa bez komunii. Boże żywy, który przez swojego Ducha natchnąłeś serca, ramiona i umysły tych młodych i sprawiłeś, że wyruszyli ku ziemi obiecanej, spójrz łaskawie na ich wielkoduszność, ich miłość, ich gotowość do poświęcenia życia dla wielkiego ideału. Błogosław im w ich dążeniach, studiach, marzeniach; towarzysz im w trudnościach i cierpieniach, pomóż im przemienić je w cnotę i mądrość. Wspieraj ich pragnienia dobra i życia, podtrzymuj w rozczarowaniach wobec złych przykładów, niech się nie zniechęcają i idą dalej drogą. Ty, którego Jednorodzony Syn stał się cieślą, daj im radość przemieniania świata miłością, talentem i rękami. Amen.“

24 września 2022, 14:07