Szukaj

Papież podczas audiencji z przedstawicielami inicjatywy "Szpitale otwarte" Papież podczas audiencji z przedstawicielami inicjatywy "Szpitale otwarte"  (Vatican Media)

Papież: Kościół „szpitalem polowym” dla Syryjczyków

„Idźcie naprzód. Żeby chorzy mogli być leczeni, aby odradzała się nadzieja i pustynia mogła rozkwitnąć!” – powiedział Papież podczas spotkania z przedstawicielami inicjatywy „Szpitale otwarte”, działającej w Syrii. W obliczu ogromnego cierpienia narodu syryjskiego Kościół jest wezwany do bycia „szpitalem polowym”, aby leczyć rany duchowe i fizyczne.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że inicjatywa „Szpitale otwarte”, zaangażowana w pomoc szpitalom katolickim, które działają w Syrii od stu lat, zrodziła się pod patronatem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i przy wsparciu niektórych instytucji kościelnych, m.in. Fundacji Papieskiej i kilku konferencji episkopatów. Jej działalność wspierają też rządy Węgier i Włoch, a także różne instytucje dobroczynne i darczyńcy prywatni.

Franciszek nawiązał do przejmującego dzieła jednego z artystów, który inspirując się zdjęciem przedstawiającym konkretne twarze, namalował postać pozbawionego sił ojca, który dźwiga na plecach swoje dziecko. To jeden z czternastu milionów przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców z Syrii, co stanowi ponad połowę liczebności tego narodu sprzed konfliktu.

Papież: leczenie ciał i naprawa tkanki społecznej

„«Szpitale otwarte» to wasz program. Otwarte dla ubogich pacjentów, bez względu na przynależność, czy to etniczną, czy też religijną. Ta charakterystyka wyraża Kościół, który chce być domem z otwartymi drzwiami i miejscem ludzkiego braterstwa. W naszych instytucjach opieki charytatywnej ludzie, zwłaszcza ubodzy, muszą czuć się «u siebie» i doświadczać atmosfery godnego przyjęcia. I tak, jak słusznie zauważyliście, zebrane owoce są dwojakie: leczenie ciał i naprawa tkanki społecznej, promowanie tej mozaiki wzorcowego współistnienia różnych grup etniczno-religijnych, która jest charakterystyczna dla Syrii -podkreślił Papież. W tym kontekście znamienne jest, że najbardziej wdzięczni są liczni muzułmanie wspomagani w waszych szpitalach. Wasza inicjatywa, wraz z innymi, które są promowane przez Kościoły w Syrii, rozkwita dzięki kreatywności miłości, czy też, jak mawiał św. Jan Paweł II, «wyobraźni miłosierdzia» (List apostolski Novo millennio ineunte, 50).“

Ojciec Święty zwrócił uwagę na otrzymany od uczestników spotkania prezent, którym jest ikona Jezusa Dobrego Samarytanina. Bohater opowiadania ewangelicznego, okradziony, porzucony i na wpół martwy, może stanowić kolejny obraz dramatycznej sytuacji w Syrii, zaatakowanej, ograbionej i opuszczonej, ledwie żywej, leżącej przy drodze. Nie jest ona jednak opuszczona przez Chrystusa Dobrego Samarytanina i przez wielu innych samarytan: indywidualne osoby, stowarzyszenia oraz instytucje. Wielu z nich, włączając w to wolontariuszy, straciło życie pomagając bliźnim. Franciszek zwrócił uwagę, że nie należy zniechęcać się niewielkimi możliwościami w stosunku do ogromnych potrzeb. Także kamienista pustynia syryjska, kiedy wsiąkną w nią pierwsze krople wiosennego deszczu, cała pokrywa się zielenią.
 

03 września 2022, 15:15