Szukaj

Jedność chrześcijan nadzieją dla świata Jedność chrześcijan nadzieją dla świata 

Papież do Światowej Rady Kościołów: jedność nadzieją dla świata

Na potrzebę budowania braterskiej komunii w imię Chrystusa, aby być wiarygodnym jako Kościół wychodzący i aby pocieszać świat w czasie podziałów i wojen – wskazał Papież Franciszek w przesłaniu na zgromadzenie ogólne Światowej Rady Kościołów. W spotkaniu w Karlsruhe uczestniczą przedstawiciele 350 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich z ponad stu krajów świata. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od 1965 r. blisko z nią współpracuje.

Vatican News

Trwające do 8 września wydarzenie odbywa się pod hasłem „Miłość Chrystusowa porusza, buduje pojednanie i jednoczy świat”. Kościół katolicki reprezentuje na nim 20-osobowa delegacja z Watykanu, na czele z przewodniczącym Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurtem Kochem, który odczytał papieskie przesłanie.

Franciszek wskazał w nim, że jedność chrześcijan jest nadzieją dla świata. Wszystkich wyznawców Chrystusa wezwał do bardziej zdecydowanej walki z niesprawiedliwością i podziałami społecznymi oraz do większego zaangażowania na rzecz pokoju. „Ciągle trwają wojny, dyskryminacja, różne formy niesprawiedliwości i podziały, nawet wśród samych wyznawców wiary chrześcijańskiej. Zglobalizowany świat, w którym żyjemy, wymaga od nas wspólnego świadectwa Ewangelii w odpowiedzi na pilne potrzeby naszych czasów” - napisał Ojciec Święty. Podkreślił, że zgromadzenie ogólne Światowej Rady Kościołów, w którym uczestniczą przedstawiciele 350 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, już samo w sobie jest symbolem ich pojednanej różnorodności. Papież wyraził nadzieję, że to spotkanie jeszcze bardziej umocni komunię, aby „jedność chrześcijan stała się jeszcze bardziej widzialnym znakiem nadziei dla ludzkości”.

03 września 2022, 11:19