Szukaj

Audiencja dla Deloitte Global Audiencja dla Deloitte Global  (Vatican Media)

Papież do Deloitte Global: potrzeba integralnej wizji rozwoju

O odpowiedzialności, która spoczywa na firmach konsultingowych w dobie aktualnego kryzysu, przypomniał Papież na audiencji dla przedstawicieli Deloitte Global. Chodzi tu o jedną z wiodących międzynarodowych firm doradczych. Na całym świecie pracuje dla niej 350 tys. osób. To wielka odpowiedzialność! – podkreślił Franciszek.

Radio Watykańskie

Papież przypomniał o twardych realiach współczesności. Pogarsza się stan środowiska. Wiele populacji czy grup społecznych żyje w sposób, który uwłacza ich godności, a widać to w problemach z wyżywieniem, dostępem do służby zdrowia oraz edukacji czy korzystaniem z innych praw. Ludzkość jest zglobalizowana i połączona, ale nadal utrzymują się nierówności, niesprawiedliwości, a także ubóstwo.

Franciszek zachęcił pracowników firm konsultingowych, aby poprzez swoją pracę starali się zmienić tę sytuację, czy wręcz odwrócić panujące trendy. Dał im przy tym trzy rady. Po pierwsze, niech będą świadomi, że ich praca oddziałuje na postępowanie klientów, więc niech się starają mieć pozytywny wpływ, który służy integralnemu rozwojowi. Warto sobie przy tym stawiać pytanie: jaki świat chcemy pozostawić naszym dzieciom i wnukom – mówił Papież. Apelował też do pracowników Deloitte’a o odpowiedzialność kulturową. Chodzi tu, jak wyjaśnił, o zapewnienie odpowiedniej jakości zawodowej, a także antropologicznej i etycznej. Trzecia sugestia to zachowanie różnorodności w „ekosystemach gospodarczych”.

Papież: w odpowiedzi na kryzys proponujcie integralną wizję świata

„W ciągu ostatnich 15 lat świat przeszedł przez poważne i nie kończące się kryzysy. Nie ustały zmagania z kryzysem finansowym z 2007 r., a już trzeba się było zmierzyć z kryzysem zadłużenia publicznego i realnych gospodarek. Potem przyszła pandemia, a następnie wojna na Ukrainie, z ogólnoświatowymi konsekwencjami i zagrożeniami. Jednocześnie ziemia nadal cierpi z powodu zmian klimatycznych. W różnych regionach świata toczą się ukryte i okrutne konflikty. Dziesiątki milionów ludzi zmuszono do emigracji z własnej ziemi. Podczas gdy niektórzy poprawili warunki codziennego życia, inni cierpią z powodu bezwzględnych decyzji i padają ofiarą swoistego kontrrozwoju. Tymczasem już Paweł VI jasno pokazał, że nowym imieniem pokoju jest rozwój w sprawiedliwości społecznej (por. Populorum progressio, 76-80). Co może zatem zrobić ten, kto doradza przy podejmowaniu decyzji w tak trudnym i niepewnym kontekście? Może zrobić wiele. Może opracować swoje analizy i propozycje zgodnie z całościowym spojrzeniem i wizją: godna praca dla ludzi, troska o wspólny dom, wartości gospodarcze i społeczne oraz pozytywny wpływ na społeczność są w rzeczywistości ściśle powiązane.“

22 września 2022, 14:20