Szukaj

Papież Franciszek przyjmujący absolwentów wiedeńskiego Kollegium Kalksburg Papież Franciszek przyjmujący absolwentów wiedeńskiego Kollegium Kalksburg  (Vatican Media)

Absolwenci wiedeńskiej szkoły na audiencji u Papieża

Ojciec Święty przyjął na audiencji pielgrzymów ze stowarzyszenia absolwentów wiedeńskiego Kollegium Kalksburg. Jest to jezuicka szkoła założona 166 lat temu, w której zajęcia prowadzone są na poziomie wykształcenia podstawowego i średniego.

Vatican News

W ciągu swojej długiej historii placówka została zmuszona przez III Rzeszę do zawieszenia swojej działalności. Po II wojnie światowej przez pewien czas budynki kolegium były też używane przez Armię Czerwoną do początku lat 50. Od tamtego czasu szkoła wróciła pod kuratelę jezuitów. Papież Franciszek w swoim przemówieniu do absolwentów tej placówki zwrócił uwagę na jej katolicki charakter i ducha wspólnoty.

Papież Franciszek: dalej budujcie wspólnotę

„W waszej szkole, w Kollegium Kalksburg, wszyscy doświadczaliście bycia wspólnotą i te doznania są kontynuowane poprzez spotkania waszego stowarzyszenia – powiedział Ojciec Święty. – Wasza pielgrzymka do Wiecznego Miasta daje wam możliwość, abyście odnowili wasze wzajemne więzi, spoglądając razem w stronę Piotra i jego Następcy, któremu leży na sercu jedność uniwersalnej wspólnoty Kościoła. Niech te dni przyniosą wam duchowe owoce, abyście mogli być radosnymi świadkami Ewangelii w waszych środowiskach. Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny!“

02 września 2022, 15:19