Szukaj

Papież zachęca do modlitwy za przedsiębiorców w trudnościach

Papież Franciszek zachęca do modlitwy za małych i średnich przedsiębiorców, ciężko doświadczonych przez kryzys społeczno-gospodarczy. W intencji modlitewnej na sierpień, przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża, podkreśla, że w wyniku pandemii i wojen świat stoi w obliczu poważnego kryzysu. Zauważa, że z jego skali jeszcze nie zdajemy sobie sprawy.

Vatican News

Ojciec Święty przypomina, że wśród tych, którzy ponieśli najpoważniejsze straty, są mali i średni przedsiębiorcy.

To przedsiębiorcy, którzy inwestują w dobro wspólne

„Handlowcy, rzemieślnicy, wywożący odpady, transportowcy i wielu innych. Nie figurują na listach najbogatszych i najpotężniejszych, ale mimo trudności tworzą miejsca pracy, biorą społeczną odpowiedzialność. To przedsiębiorcy, którzy inwestują w dobro wspólne, zamiast ukrywać swoje dochody w rajach podatkowych. Wszyscy oni angażują swoje zdolności i talenty, aby zmieniać świat oddolnie, to właśnie stamtąd pochodzi największa kreatywność – podkreśla Ojciec Święty. – Z odwagą, z wysiłkiem i poświęceniem inwestują w życie, generują bogactwo, możliwości i miejsca pracy. Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, ciężko doświadczeni przez kryzys gospodarczy i społeczny, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności, służąc społecznościom, w których żyją.“

02 sierpnia 2022, 15:09