Szukaj

Papież: potrzeba przywódców kierujących się miłością w praktyce Papież: potrzeba przywódców kierujących się miłością w praktyce  (Vatican Media)

Papież: potrzeba przywódców kierujących się miłością w praktyce

„Niech Pan pomoże wam stać się zaczynem odnowy życia obywatelskiego i społecznego, świadkami «miłości politycznej» dla najbardziej potrzebujących” – powiedział Papież do przedstawicieli Międzynarodowej Katolickiej Sieci Prawodawców, których przyjął na audiencji. Zebrali się oni, aby podjąć refleksję nad promowaniem sprawiedliwości i pokoju w obecnej sytuacji geopolitycznej, naznaczonej konfliktami i podziałami, które dotykają wielu obszarów świata.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że sprawiedliwość zakłada konkretne działania mające na celu budowanie właściwych relacji z Bogiem i z innymi, tak, aby dobro jednostek i wspólnoty mogło się rozwijać. Oznacza to traktowanie każdej osoby z należnym szacunkiem i miłością. Franciszek zaznaczył, że sprawiedliwe społeczeństwo nie może istnieć bez więzi braterstwa, czyli bez poczucia wspólnej odpowiedzialności i troski o rozwój oraz integralne dobro każdego członka ludzkiej rodziny. Potrzebni są dzisiaj zdolni przywódcy, inspirowani braterską miłością skierowaną przede wszystkim do tych, którzy znajdują się w najtrudniejszych warunkach życia. Papież podkreślił, że wysiłek budowania wspólnej przyszłości wymaga ciągłego dążenia do pokoju.

Papież – dobro wspólne ponad osobistymi korzyściami

„Pokój nie jest po prostu brakiem wojny. Droga do trwałego pokoju wymaga współpracy, zwłaszcza ze strony tych, którzy ponoszą większą odpowiedzialność, w dążeniu do celów, które przynoszą korzyści wszystkim. Pokój rodzi się z trwałego zaangażowania we wzajemny dialog, cierpliwego poszukiwania prawdy i gotowości do przedkładania autentycznego dobra wspólnoty nad osobiste korzyści – podkreślił Papież. – W tej perspektywie wasza praca jako prawodawców i liderów politycznych jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Prawdziwy pokój można bowiem osiągnąć tylko wtedy, gdy poprzez dalekowzroczne procesy polityczne i legislacyjne będziemy dążyć do zbudowania porządku społecznego opartego na powszechnym braterstwie i sprawiedliwości dla wszystkich.“

25 sierpnia 2022, 14:38