Szukaj

Papież: oby nam nigdy nie zabrakło oliwy wiary Papież: oby nam nigdy nie zabrakło oliwy wiary  (Vatican Media)

Papież: oby nam nigdy nie zabrakło oliwy wiary

„Jako rodzinę i poszczególne osoby zapraszam was do kontynuowania drogi wiary, ufając w dobroć Pana i w opiekę Matki Bożej, którą tak bardzo czcicie w Fatimie” – powiedział Papież do przedstawicieli portugalskiej rodziny de Mello. Tworzy ona jedną z największych grup korporacyjnych w Portugalii. Działa w przemyśle chemicznym, w sektorze opieki zdrowotnej oraz w infrastrukturze. Opracowuje rozwiązania mieszkaniowe oraz programy rehabilitacji i ortopedycznej, geriatrycznej i neurologicznej.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Franciszek nawiązał do słów Psalmu 133, które wyrażają radość ze zjednoczenia wspólnoty, która jest umocniona darem wiary i dzięki łasce Ducha Świętego utrzymuje harmonię w rodzinach, w Kościele i w świecie. Obrazem zjednoczenia i szczęścia w komunii, którym posługuje się psalmista jest olej.

Papież – zatrzymujmy wzrok na Jezusie

„Zachęcam was, byście nigdy nie pozwolili, by w waszych lampach zabrakło oliwy wiary (por. Mt 25, 1-13). W ten sposób współpracujecie w pewnym sensie z łaską Boga, której doświadczamy w spotkaniu z Nim – podkreślił Papież. – A obecności Pana doświadczamy w wielu okolicznościach, ale szczególnie w sakramentach i medytacji Jego Słowa. Modlitwa pomaga nam zachować żywą wiarę; olej wiary zachowuje się dzięki częstemu zwracaniu myśli ku Panu: tak bardzo może nam pomóc spojrzenie na obraz Ukrzyżowanego, zatrzymanie wzroku na Jezusie. Jest to piękny sposób modlitwy.“

26 sierpnia 2022, 16:06