Szukaj

Papież z uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego Światowej Konferencji Instytutów Świeckich Papież z uczestnikami Zgromadzenia Ogólnego Światowej Konferencji Instytutów Świeckich  (Vatican Media)

Papież: instytuty świeckie wyrażają bliskość Boga wobec świata

„Zachęcam was do uobecniania świeckości w Kościele z łagodnością, bez roszczeń, z determinacją i z autorytetem, który płynie ze służby” – powiedział Papież do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (WCIS). Skupiają one mężczyzn i kobiety, którzy żyjąc w świecie praktykują rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że określenie świeckość nie oznacza tego samego, co laickość. Świeckość jest sercem powołania osób żyjących na co dzień wśród ludzi. Ona urzeczywistnia się w Kościele, który jest zanurzony w świecie i w historii, aby być ich solą i światłem, ziarnem jedności, nadziei i zbawienia. Misja instytutów świeckich polega na byciu pośród ludzi, poznaniu tego, co dzieje się w sercach współczesnych mężczyzn i kobiet. Styl obecności członków instytutów świeckich wyraża styl samego Boga, który okazał swoją bliskość i miłość dla ludzkości. Tajemnica Wielenia jest początkiem tej relacji, która czyni nas braćmi i siostrami każdego stworzenia i wzywa do niesienia dobra we wszystkie obszary życia.

Papież: wnosić dar Zbawienia w codzienną rzeczywistość

„Charyzmat, który otrzymaliście, zobowiązuje was, indywidualnie i jako wspólnotę, do łączenia kontemplacji z uczestnictwem, które pozwala wam dzielić niepokoje i oczekiwania ludzkości, podejmując jej pytania, aby je oświetlić światłem Ewangelii – podkreślił Papież. – Jesteście wezwani, aby doświadczyć całej niepewności tego, co tymczasowe i całego piękna tego, co absolutne, w zwykłym życiu, na ulicach, gdzie zmęczenie i ból są największe, gdzie prawa są lekceważone, gdzie wojna dzieli ludy, gdzie odmawia się godności. To tam, jak pokazał nam Jezus, Bóg nadal udziela nam daru zbawienia. I wy tam jesteście, jesteście powołani, by świadczyć o dobroci i czułości Boga codziennymi gestami miłości.“

Ojciec Święty zaznaczył, że siłę do podejmowania odważnych wyborów, które skłaniają do radykalnego świadectwa należy odnajdywać w modlitwie i milczącej kontemplacji Chrystusa. Dodał, że wytrwałe poszukiwanie Boga, znajomość Pisma Świętego i uczestnictwo w sakramentach stanowią klucz do owocności ich pracy. Franciszek zwrócił uwagę, że powołanie instytutów świeckich jest powołaniem bycia na granicy, czasem strzeżonym w powściągliwej dyskrecji. Otwiera jednak nowe możliwości. Stanowią one swoiste lekarstwo na odpychający klerykalizm, ponieważ wyrażają błogosławioną świeckość wyrażającą bliskość Kościoła wobec każdego człowieka.
 

25 sierpnia 2022, 14:33