Szukaj

Drugi dzień spotkania Papieża z kardynałami Drugi dzień spotkania Papieża z kardynałami  (ANSA)

Drugi dzień spotkania Papieża z kardynałami

Drugi dzień trwa w Watykanie spotkanie Papieża z kardynałami z całego świata na temat Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium”, dotyczącej reformy Kurii Rzymskiej. Pierwszego dnia w centrum refleksji znalazły się tematy komunii oraz ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Uczestnicy podkreślają otwarty i owocny dialog między zgromadzonymi, w perspektywie misyjnej oraz potrzeby postawienia w centrum orędzia przykazania miłości.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Obecne spotkanie jest prawdopodobnie największym tego typu podczas prawie dziesięcioletniego pontyfikatu Franciszka. Prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Artur Roche podkreśla, że Ojciec Święty w „Praedicate Evangelium”, jako zwornik jedności Kościoła, nadaje mu kierunek inspirując się nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

Kard. Roche: „Praedicate Evangelium” służy całemu Kościołowi

„„Praedicate Evangelium” nie jest jedynie dokumentem dotyczącym reformy Kurii Rzymskiej, ale także służącym wszystkim konferencjom episkopatów, a także poszczególnym biskupom w ich relacji ze Stolicą Apostolską i Kurią Rzymską – podkreślił kard. Roche. – Pozostaje ona w służbie Papieżowi oraz biskupów całego świata. Dwa elementy są bardzo ważne: misja Kościoła oraz jego nawrócenie. To są rzeczy odnoszące się do wszystkich, do biskupów czuwających nad procesem synodalnym, a także do całego Kościoła pielgrzymującego.“

Arcybiskup Sieny, kard. Augusto Paolo Lojudice zwrócił uwagę, że przyjęta podczas obrad metoda pracy, czyli spotkania w grupach językowych, pozwala na łatwiejszą rozmowę i wymianę poglądów. Zakończy się ona relacją z pracy poszczególnych grup na forum ogólnym.

Kard. Lojudice: wszelkie reformy w Kościele służą misji

„Wprowadzenie w życie reformy wymaga dłuższego czasu. To nie jest prosta sprawa. Papież od samego początku zwracał uwagę, podkreślał jasno, że to stanowi kluczowy element jego pontyfikatu. Myślę, że wcześniej czy później dojdziemy do tej świadomości, że wszystko jest misją, misyjnością, także paradoksalnie rzecz ujmując urzędy Kurii Rzymskiej i Watykanu – podkreślił kard. Lojudice. – Oczywiście, dokument został już napisany, ale możliwe jest na bazie tego, co w nim zawarte, pogłębienie zrozumienia i zastosowanie rozwiązań w tych elementach, które wydają się mniej jasne i oczywiste, szczególnie te, które dotyczą obecności świeckich w kierowniczych gremiach dykasterii. A zatem jest to otwarta brama, którą można zawsze przejść w lepszy sposób.“

30 sierpnia 2022, 14:34