Szukaj

Franciszek z prałatem Prałatury personalnej Opus Dei, ks. Fernando Ocárizem. Franciszek z prałatem Prałatury personalnej Opus Dei, ks. Fernando Ocárizem.  (Vatican Media)

Papież Franciszek wprowadza zmiany w Opus Dei

Decyzją Papieża Franciszka Opus Dei nie podlega już Dykasterii ds. Biskupów lecz Dykasterii ds. Duchowieństwa. Oprócz tego prałat, który stoi na czele tej instytucji duszpasterskiej, nie będzie już mógł przyjmować godności biskupiej. „Potrzebna jest forma zarządzania oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej” – zdecydował Franciszek.

Radio Watykańskie

W ogłoszonym liście apostolskim w formie motu proprio Papież zobowiązuje także prałata Opus Dei do składania Dykasterii ds. Duchowieństwa corocznego sprawozdania z działalności prałatury. Przepisy wejdą w życie 4 sierpnia.

W ten sposób, czterdzieści lat po konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Ut sit, która erygowała prałaturę Opus Dei, Ojciec Święty kontynuuje reformę Kurii Rzymskiej i dostosowuje kolejne instytucje Kościoła do wymogów Praedicate Evangelium.

W liście skierowanym do członków Opus Dei obecny prałat ks. Fernando Ocáriz zaznaczył, że decyzja Franciszka będzie miała duży wpływ na odnowę charyzmatu tej instytucji duszpasterskiej i stanie się okazją do przemyślenia na nowo ducha, którego Pan zaszczepił jej założycielowi.

Podkreślił, że święcenia biskupie nie są konieczne, aby kierować prałaturą. „Pragnienie Ojca Świętego, aby uwypuklić charyzmatyczny wymiar dzieła, zachęca nas do tworzenia bardziej rodzinnych więzi, gdzie prałat jest przewodnikiem i ojcem” – napisał ks. Ocáriz.

22 lipca 2022, 14:06