Szukaj

Papież do zielonoświątkowców: głoście radość Ewangelii Papież do zielonoświątkowców: głoście radość Ewangelii  

Papież do zielonoświątkowców: głoście radość Ewangelii

Z okazji 50. rocznicy ustanowienia Komisji Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego, Franciszek skierował przesłanie do jej członków, obradujących w Rzymie na sesji plenarnej. „Mam nadzieję, że pomożecie naszym braciom i siostrom doświadczyć w sercach miłości, miłosierdzia i łaski Bożej” – napisał Franciszek.

Radio Watykańskie

Ojciec Święty przypomniał, że Komisja działająca od 1972 r. ma na celu poszukiwanie wzajemnego rozumienia między katolikami a zielonoświątkowcami. „Mam nadzieję, że ta rocznica wzmocni więzi i odnowi zapał do głoszenia, jako uczniowie misjonarze, radości Ewangelii we wspólnocie kościelnej i całym społeczeństwie” – zaznaczył Franciszek.

Cyklicznie Komisja organizuje konferencje, podczas których zebrani dyskutują nad kwestiami teologicznymi. Do 1996 r. była to jedyna komisja tego rodzaju, zajmująca się dialogiem teologicznym między zielonoświątkowcami a innym wyznaniem chrześcijańskim. Tematem trwającego spotkania jest „lex orandi, lex credendi”.

Biorą w nim udział m.in. ks. Cecil M. Robeck, z Fuller Theological Seminary w USA, bp Joseph Bamberę, ze Scranton w USA, ks. David Cole, przewodniczący Komisji ds. Jedności Chrześcijan Kościołów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych Ameryki Północnej oraz bp Juan Usma Gómez z Kolumbii, kierownik Sekcji Zachodniej Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Pionierem komisji dialogu był pastor David du Plessis, który uczestniczył w trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II jako gość ówczesnego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan.

12 lipca 2022, 13:46