Szukaj

Papież do zakonników: nie można zapomnieć o adoracji Papież do zakonników: nie można zapomnieć o adoracji  (Vatican Media)

Papież do zakonników: nie można zapomnieć o adoracji

Ojciec Święty przyjął dzisiaj na audiencji obradujące w Rzymie Kapituły Generalne trzech zgromadzeń: Kleryków Regularnych Matki Bożej, misjonarzy oraz bazylianów z Ukrainy. „Kapituła zakonna jest czasem rozeznawania wspólnotowego, a nie przedstawiania swoich pomysłów. To wspaniałe doświadczenie słuchania Ducha” – powiedział Franciszek.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Jak zaznaczył Papież, kryterium rozeznawania jest ewangelizacja, której podporządkowane jest całe działanie Kościoła. Ewangelizacja jest zarówno osobista, jak i wspólnotowa. To ostatnie jest wymagającym wyzwaniem, niezrozumiałym dla mentalności świata. By żyć prawdziwie we wspólnocie i przyjmować się wzajemnie, zawsze trzeba prosić o łaskę pokory i prostoty serca, dzięki którym można osiągnąć zaraźliwą radość. „[To] radość z bycia z Chrystusem i bycia razem, z naszymi ograniczeniami i naszymi grzechami. Radość z Bożego przebaczenia i dzielenia się nim z braćmi i siostrami” – powiedział Papież.

U podstaw działania każdej wspólnoty i jej członków musi zawsze być spotkanie z Chrystusem podczas modlitwy.

Bez adoracji działania są pozbawione sensu

„Kiedy stawiamy sobie pytanie o naszą twórczą wierność pierwotnemu charyzmatowi, musimy zadać sobie pytanie, czy nasz sposób jego interpretacji i realizacji jest «ewangelizacyjny», to znaczy czy wybory, których dokonujemy – w zakresie treści, metod, narzędzi, stylu życia – są ukierunkowane na dawanie świadectwa i głoszenie Ewangelii. […] «Ewangelizacji nie służą ani mistyczne propozycje bez mocnego zaangażowania społecznego i misyjnego, ani przemówienia oraz działania społeczne i duszpasterskie bez duchowości przemieniającej serce. Zawsze konieczna jest wewnętrzna przestrzeń, nadającą sens chrześcijańskiemu zaangażowaniu i aktywności. Bez dłuższych chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione zostają sensu, a my czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia oraz trudności i zapał gaśnie» (Evangelii gaudium, 262). W naszych czasach istnieje niebezpieczeństwo, że o tym zapomnimy.“

Zwracając się do bazylianów z Ukrainy Franciszek zapewnił o swej bliskości z ofiarami wojny.

Cały Kościół jest z Wami

„W tej chwili bólu i męczeństwa jestem blisko Was. Cały Kościół jest blisko Was. Towarzyszymy Wam jak możemy w Waszym bólu. Często myślę, że jednym z największych zagrożeń jest teraz zapomnienie o dramacie Ukrainy. Człowiek się przyzwyczaja… a wtedy to już nie jest dla niego takie ważne. Ostatnio zobaczyłem w gazecie, że wiadomość o wojnie była na dziewiątej stronie! To nie problem zainteresowania, to po prostu jest paskudne. Dlatego jesteśmy blisko Was – i wszyscy musimy na nich patrzeć, bo oni są teraz przechodzą męczeństwo. Jesteście w trakcie męki. I życzę Wam, aby Pan zlitował się nad Wami i był blisko Was z darem pokoju.“

14 lipca 2022, 14:16