Szukaj

Papież do dziennikarzy: rozwijajcie w młodych zmysł krytyczny Papież do dziennikarzy: rozwijajcie w młodych zmysł krytyczny  (AFP or licensors)

Papież do dziennikarzy: rozwijajcie w młodych zmysł krytyczny

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników światowego kongresu Międzynarodowej Organizacji Mediów Katolickich SIGNIS. Kończące się dziś w Seulu spotkanie odbywało się pod hasłem „Pokój w świecie cyfrowym”. SIGNIS to organizacja zrzeszająca specjalistów od komunikacji. Jej celem jest wspieranie mediów katolickich w ich misji głoszenia Ewangelii. Działa w ponad 140 krajach świata.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Papież Franciszek podkreślił, że rozwój mediów cyfrowych w ostatnim dziesięcioleciu okazał się potężnym środkiem promowania jedności i dialogu na całym świecie. Było to widoczne zwłaszcza w czasie pandemii, gdy obostrzenia sanitarne nie pozwalały na prawdziwe spotkania. „Internet pozwalał wówczas nie tylko na przekazywanie najważniejszych informacji, ale także łagodził samotność oraz łączył rodziny i wspólnoty kościelne na modlitwie” – napisał Ojciec Święty.

Jednocześnie – jak zauważył Papież – wykorzystanie mediów cyfrowych, a zwłaszcza mediów społecznościowych, zrodziło wiele poważnych pytań etycznych, które wymagają mądrego i roztropnego osądu ze strony osób zajmujących się komunikacją i wszystkich tych, którym zależy na autentyczności i jakości relacji międzyludzkich. Niektóre serwisy internetowe stały się bowiem miejscami toksycznymi, siejącymi fake newsy i szerzącymi mowę nienawiści.

Zdaniem Franciszka SIGNIS może odegrać ważną rolę w świecie cyfrowych mediów poprzez edukację medialną i tworzenie sieci mediów katolickich, demaskowanie kłamstw i dezinformacji. „Pomagajcie ludziom, zwłaszcza młodym, w rozwijaniu rozsądnego zmysłu krytycznego, uczcie ich odróżniania prawdy od kłamstwa oraz dobra od zła” – napisał Papież. Franciszek zachęcił także do pomocy grupom społecznym, które pozostają wykluczone z przestrzeni cyfrowej.

Ojciec Święty nawiązał do swojego tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Komunikacji, w którym mówił o słuchaniu jako pierwszym i niezbędnym składniku dialogu i dobrej komunikacji. Prosił w nim dziennikarzy o rozwijanie umiejętności „słuchania sercem”. „«Apostolstwo ucha» to zadanie dla wszystkich pracowników mediów, ale szczególnie dla tych, którzy uważają się za dziennikarzy katolickich – przypomniał Franciszek. – Dziennikarstwo to nie tylko zawód, ale przede wszystkim służba na rzecz dialogu i zrozumienia między jednostkami oraz grupami społecznymi w poszukiwaniu pokojowego współistnienia”.

Ojciec Święty zaznaczył, że słuchanie jest niezbędną umiejętnością, jeśli chcemy realnie kroczyć drogą synodalną, na którą wszedł obecnie cały Kościół. „Pomóżcie Ludowi Bożemu w wysiłku słuchania siebie nawzajem i wsłuchiwania się w wolę Pana” – zakończył Papież.

18 lipca 2022, 14:46