Szukaj

Ceremoniarz-Metys: kultura tubylcza i wiara harmonijnie koegzystują Ceremoniarz-Metys: kultura tubylcza i wiara harmonijnie koegzystują 

Ceremoniarz-Metys: kultura tubylcza i wiara harmonijnie koegzystują

Franciszek przybywa do Kanady by podjąć dialog i pójść razem z ludami tubylczymi drogą uzdrowienia i pojednania. Wyrazem tego, oprócz spotkań i słuchania świadectw, będzie wspólna modlitwa. O liturgii, która będzie zawierać elementy kultury rdzennych mieszkańców powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Cristino Bouvette. „Będziemy mogli zobaczyć harmonijną koegzystencję kultury i wiary” – podkreślił ceremoniarz wizyty papieskiej.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Jak przyznał duchowny, korzenie metyskie oraz doświadczenie w pracy z tubylcami pomagają mu wczuć się w obowiązki ceremoniarza podczas pielgrzymki, której głównym zadaniem jest umożliwienie godnego spotkania ludów pierwotnych i Ojca Świętego. „Istnieją podobieństwa między tradycją Kościoła a tradycją ludów pierwotnych. Dzięki temu możemy harmonijnie pogodzić je podczas liturgii” – zaznacza ks. Cristino.

Harmonijna koegzystencja kultury i wiary

„Przygotowane szaty liturgiczne zostały wykonane w duchu form artystycznych charakterystycznych dla ludów tubylczych, uwydatniają ich wartość. A jednocześnie zostają wykorzystane jako nośniki przesłania wiary. Także muzyka liturgiczna będzie to wyrażać. Przykładem może być użycie bębnów, które spełniają ogromną rolę. To wszystko pokaże harmonijną koegzystencję kultury i wiary.“

19 lipca 2022, 14:05