Szukaj

Założyciel paulistów bł. Jakub Alberione. Założyciel paulistów bł. Jakub Alberione.  (Alberione.org)

Papież do paulistów: budujcie mosty i twórzcie kulturę spotkania

Papież spotkał się uczestnikami 11. Kapituły Generalnej Towarzystwa św. Pawła, zwanego popularnie paulistami. Jej hasłem jest zdanie św. Pawła z Listu do Rzymian: „«Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu» (Rz 12, 2). Wezwani do bycia rzemieślnikami komunii, aby proroczo głosić radość Ewangelii w kulturze komunikacji”. Franciszek zwrócił uwagę, że te słowa są w pierwszej kolejności zaproszeniem, aby pozwolić się przemienić Duchowi Świętemu.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że według myśli założyciela paulistów bł. Jakuba Alberione chodzi najpierw o przyswojenie sobie mentalności samego Jezusa, aby przyczynić się do rozpowszechnienia w społeczeństwie sposobu myślenia i życia opartego na Ewangelii. Podkreślił, że jest to wielkie wyzwanie dla Kościoła i samych paulistów, którzy zostali obdarzeni szczególnym charyzmatem komunikacji.

Dodał następnie, że nie wystarczy wykorzystywać środków komunikacji do szerzenia orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła, trzeba jeszcze włączyć samo orędzie w nową kulturę tworzoną przez współczesną komunikację. Kluczowym tematem w tym zakresie są relacje interpersonalne w zglobalizowanym i hiperpołączonym świecie. Nie wystarczy żyć „w sieci” czy „w kontakcie”, trzeba zobaczyć, w jakim stopniu nasza komunikacja, wzbogacona o środowisko cyfrowe, buduje mosty i przyczynia się do tworzenia kultury spotkania.

Ojciec Święty zaznaczył, że błogosławiony ks. Alberione pragnął, aby dla swojej specyficznej misji ewangelizacyjnej w świecie komunikacji "byli osobami konsekrowanymi, powołanymi do dawania świadectwa Ewangelii poprzez bezgraniczne oddanie się apostolstwu". „Wpatrujcie się zatem w Apostoła Pawła jako wzór człowieka zdobytego przez Chrystusa i prowadzonego przez Jego miłość na drogach świata. Od Pawła wciąż na nowo uczymy się pasji dla Ewangelii i ducha misyjnego, który wypływał z jego pasterskiego serca i prowadził go do czynienia siebie wszystkim dla wszystkich ludzi. Aspektem, który może zostać pominięty, gdy mowa o Pawle, a który wyraźnie wypływa z jego listów, jest to, że nie działał on sam, jako odizolowany bohater, ale zawsze we współpracy z innymi misjonarzami. Od niego zatem uczycie się także pracy zespołowej z innymi, pracy «w sieci», bycia rzemieślnikami komunii, wykorzystującymi najskuteczniejsze i najnowocześniejsze środki komunikacji, aby docierać z Dobrą Nowiną do ludzi, tam gdzie żyją i jak żyją” – zakończył Franciszek.

Oprócz przekazania paulistom przygotowanego wcześniej tekstu przemówienia Papież zwrócił się do nich w spontanicznych słowach.

Papież: dbajmy o czystość mediów

„Jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze media: brak w nich czystości, brak uczciwości, brak kompletności. Dezinformacja jest na porządku dziennym: mówi się o jednej rzeczy, a ukrywa wiele innych. Musimy zadbać o to, aby w naszym przekazie wiary tak się nie działo, aby przekaz ten wypływał właśnie z powołania, z Ewangelii, wyrazistej, jasnej, poświadczonej własnym życiem. Nie tylko komunikować, ale także wyprowadzić komunikację ze stanu, w jakim znajduje się ona dzisiaj, w rękach całego świata komunikacji, który albo mówi półprawdy, albo jedna strona oczernia drugą, albo jedna strona na tacy serwuje skandale, bo ludzie lubią konsumować skandale, czyli brudy. Czy to nieprawda? – pytał Papież. – Tak jest. Komunikacja, ta relacja między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, która jest w znaku Trójcy Świętej, staje się niestrawnym, brudnym, nieczystym posiłkiem. Wasze powołanie polega na tym, aby komunikacja była czysta, jasna i prosta. Nie należy tego zaniedbywać, jest to bardzo ważne!“

18 czerwca 2022, 12:31