Szukaj

Franciszek z Papieskim Instytutem Liturgicznym Franciszek z Papieskim Instytutem Liturgicznym 

Papież: oddawanie chwały Bogu prowadzi do miłości bliźniego

Papież spotkał się ze wspólnotą Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma, którą przyjął z okazji 60-lecia istnienia. Powstał on jako odpowiedź na potrzebę Ludu Bożego do bardziej aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu liturgicznym. Franciszek wskazał na trzy wymiary wyzwania soborowego w dziedzinie liturgii: aktywne i owocne uczestnictwo, ożywienie wspólnoty przez celebrację Eucharystii oraz innych sakramentów, a także impuls do misji ewangelizacyjnej dla wszystkich ochrzczonych.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że, aby owocnie przeżywać liturgię trzeba być przenikniętym jej duchem oraz czuć jej tajemnicę. Liturgia nie jest rzemiosłem, które się posiada i wykonuje, ale celebracją, którą się żyje. Oddawanie chwały Bogu znajduje swój odpowiednik w miłości bliźniego, w zaangażowaniu, by żyć jak bracia i siostry w codziennych sytuacjach, we wspólnocie, którą tworzymy z innymi. Franciszek zwrócił uwagę, że każda celebracja liturgiczna zawsze kończy się misją. To, czym żyjemy i co świętujemy, prowadzi nas do wyjścia na spotkanie z otaczającym światem, z radościami i potrzebami wielu ludzi, którzy czasami żyją, nie znając daru Boga. Prawdziwe życie liturgiczne, zwłaszcza Eucharystia, zawsze powinna pobudzać do miłości, która wyraża się przede wszystkim w otwartości na drugiego człowieka. Taka postawa zawsze ma swój początek i fundament w modlitwie, szczególnie tej liturgicznej. Ten wymiar otwiera nas także na dialog, na spotkanie, na ducha ekumenicznego, na przyjęcie.

Papież: Kościół potrzebuje żyć liturgią

„Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że życie liturgiczne i jego studium muszą prowadzić do większej jedności kościelnej, nie do podziałów. Kiedy życie liturgiczne staje się sztandarem podziałów, zaczyna pachnieć to diabłem, kłamcą. Nie można oddawać czci Bogu i jednocześnie czynić z liturgii pola bitwy o sprawy, które nie są istotne, więcej, z nieaktualnych kwestii i opowiadania się za nimi, począwszy od liturgii, tworzyć ideologii, które dzielą Kościół. Ewangelia i Tradycja Kościoła wzywają nas do ścisłej jedności w sprawach zasadniczych i do dzielenia się uprawnionymi różnicami w harmonii Ducha. Dlatego też Sobór pragnął obficie przygotować stół Słowa Bożego i Eucharystii, aby zapewnić obecność Boga pośród swego Ludu – podkreślił Papież. – W ten sposób Kościół, poprzez modlitwę liturgiczną, przedłuża działanie Chrystusa pośród mężczyzn i kobiet wszystkich czasów, a także pośród stworzenia, udzielając łaski poprzez Jego sakramentalną obecność. Liturgię należy studiować, zachowując wierność tej tajemnicy Kościoła. Kościół potrzebuje dziś, jak zawsze, żyć liturgią. Ojcowie Soboru włożyli wiele wysiłku, aby tak się stało. Musimy kontynuować to zadanie bycia formowanymi do liturgii i bycia formowanymi przez liturgię. Najświętsza Maryja Panna wraz z Apostołami modliła się, łamała Chleb i żyła miłością ze wszystkimi. Niech za ich wstawiennictwem liturgia Kościoła uobecnia dziś i zawsze ten model życia chrześcijańskiego.“

07 maja 2022, 13:57