Szukaj

Papieska audiencja dla uczestników konferencji nt. bioróżnorodności Papieska audiencja dla uczestników konferencji nt. bioróżnorodności  (Vatican Media)

Papież o konieczności rozwijania kultury troski o stworzenie

Papież Franciszek spotkał się z uczestnikami międzynarodowej konferencji nt. nowej kultury stworzenia dla ochrony bioróżnorodności. Spotkanie zostało zorganizowane przez komendę włoskich karabinierów specjalizujących się m.in. w zwalczaniu przestępstw związanych z ekologią. Ojciec Święty podkreślił, że trzeba bardziej rozwijać kulturę troski o stworzenie i do niej wychowywać.

Beata Zajączkowska – Watykan

Franciszek przypomniał, że troska o wspólny dom i o jego przyszłość jest zadaniem nas wszystkich. Wskazał, że to Bóg oddał ludziom swoje stworzenie z nadzieją, że przezwyciężając egoizmy będą potrafili cieszyć się „wspólnym pięknem”, za które ponoszą odpowiedzialność.

Papież o konieczności rozwijania kultury troski o stworzenie

„Dynamiczna więź między Stwórcą, człowiekiem i innymi stworzeniami jest przymierzem, którego nie można zerwać bez nieodwracalnych szkód. Nie wolno nam się łudzić, że możemy zastąpić piękno - niezastępowalne i niemożliwe do odzyskania - innym pięknem, stworzonym przez nas – mówił Franciszek. Mit o Prometeuszu, być może odpowiedni dla innych epok, nie jest już taki dla naszej. Nie potrzebujemy tytanicznego heroizmu, ale cichego i cierpliwego braterstwa między nami i ze stworzeniem. Życie i historia pokazują, że nie możemy być sobą bez siebie nawzajem i bez innych. W świecie, w którym wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, należy określić nowe paradygmaty pedagogiczne, które będą promowane w procesach edukacyjnych, ukierunkowanych na dialog między wiedzą i przyczyniających się do wzrostu kultury troski.“

Papież podkreślił, że dzięki naszym talentom wszyscy jesteśmy wezwani do budowania „globalnej wioski troski”, do tworzenia takiej sieci relacji międzyludzkich, które odrzucają wszelkie formy dyskryminacji, przemocy i uprzedzeń. „W tej naszej «wiosce» - mówił Ojciec Święty - edukacja staje się nośnikiem braterstwa i generatorem pokoju między narodami, a także dialogu między religiami”.

21 maja 2022, 12:38