Szukaj

Papież: niech praca będzie godna i nikomu jej nie brakuje Papież: niech praca będzie godna i nikomu jej nie brakuje   (VATICAN MEDIA)

Papież: niech praca będzie godna i nikomu jej nie brakuje

Franciszek przypomniał, że wczoraj w Mediolanie zostali beatyfikowani: ks. Mario Ciceri i Armida Barelli. Kapłan ten był wiejskim proboszczem, oddawał się modlitwie i spowiedzi, odwiedzał chorych i posługiwał młodym w oratorium jako łagodny wychowawca i pewny przewodnik.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Wskazując na postać Armidy Barelli, Ojciec Święty zaznaczył, że była ona założycielką i animatorką Młodzieży Żeńskiej Akcji Katolickiej. Jeździła po całych Włoszech, aby wzywać dziewczęta i młode kobiety do zaangażowania w Kościele i społeczeństwie. We współpracy z ojcem Gemellim założyła świecki instytut dla kobiet oraz Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca, który dziś obchodzi swoje doroczne święto i na jej cześć przyjął nazwę „Z sercem kobiety”.

Franciszek zauważył, że 1 maja obchodzone jest Święto Pracy. Stanowi ono zachętę do odnowienia zaangażowania, aby praca wszędzie była godna i dla nikogo jej nie brakowało. Wyraził pragnienie, aby świat pracy inspirował się wolą rozwijania ekonomii pokoju. Przypomniał także o osobach, które zginęły na stanowisku pracy.

Ojciec Święty zwrócił także uwagę, że 3 maja obchodzony jest pod patronatem UNESCO Światowy Dzień Wolności Prasy. Wyraził uznanie wszystkim dziennikarzom, którzy płacą osobistą, wysoką cenę w służbie niezależności i wolności mediów. W ubiegłym roku na całym świecie zginęło 47 dziennikarzy, a ponad 350 uwięziono. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do tych, którzy odważnie informują o plagach ludzkości.
 

01 maja 2022, 15:14