Szukaj

Papież Franciszek na Lesbos Papież Franciszek na Lesbos 

Papież: migranci i uchodźcy pozwalają budować większe „my”

„Dzięki migrantom i uchodźcom mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności” – napisał Papież w orędziu na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 25 września. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy wezwani do odnowienia naszego zaangażowania w budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Podstawowym jego wymiarem jest sprawiedliwość wyrażająca się w realizacji Bożego ładu poprzez wyeliminowanie nierówności i dyskryminacji w obecnym świecie.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Franciszek zaznaczył, że w Królestwie Bożym jest miejsce dla wszystkich. Nikt nie może być z niego wykluczony, a w jego centrum znajdują się mieszkańcy peryferii egzystencjalnych, czyli migranci, uchodźcy, osoby przesiedlone oraz ofiary handlu ludźmi. Królestwo Boże tworzone jest z nimi, oni są w nie włączeni i mają w nim pełne obywatelstwo. Papież podkreślił, że budowanie przyszłości z migrantami i uchodźcami oznacza uznanie i dowartościowanie roli, jaką każdy z nich może spełnić w tym procesie. Historia jasno pokazuje, że wkład migrantów i uchodźców miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego wielu społeczeństw. Ich praca, zdolność do poświęceń, młodość i entuzjazm ubogacają również dzisiaj wspólnoty, które ich przyjmują.

Ojciec Święty zauważył, że obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności. Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować wspólnie większe „my”. Odkrywamy także bogactwo zawarte w innych religiach i duchowościach, a to pobudza nas do pogłębiania własnych przekonań. Przybycie katolickich migrantów i uchodźców może nadać nowy dynamizm życiu kościelnemu wspólnot, które ich przyjmują. Dzielenie się różnymi sposobami wyrażania wiary i pobożności stanowi szczególną okazję do pełniejszego przeżywania uniwersalizmu ludu Bożego. Franciszek wskazuje, że powinniśmy budować lepszą przyszłość wspólnie z migrantami i uchodźcami i nie pozostawiać przyszłym pokoleniom odpowiedzialności za decyzje, które trzeba podjąć już dzisiaj, aby zrealizował się Boży plan dla świata i nastało jego królestwo sprawiedliwości, braterstwa i pokoju.

Swoje przesłanie Papież zakończył specjalną modlitwą:

Panie, spraw byśmy nieśli nadzieję,

aby tam, gdzie panuje ciemność, zapanowało Twoje światło,

a tam, gdzie jest rezygnacja, niech odrodzi się zaufanie w przyszłość.

Panie, uczyń nas narzędziami Twojej sprawiedliwości,

aby tam, gdzie panuje wykluczenie, rozkwitało braterstwo,

a tam, gdzie jest chciwość, rozkwitało dzielenie się z innymi.

Panie, uczyń nas budowniczymi Twojego królestwa

Razem z migrantami i uchodźcami

i ze wszystkimi mieszkańcami peryferii.

Panie, spraw, abyśmy wszyscy nauczyli się

jak pięknie jest żyć jako bracia i siostry. Amen.

12 maja 2022, 13:34