Szukaj

Papież do koptyjskiego patriarchy: na drodze do pełnej jedności Papież do koptyjskiego patriarchy: na drodze do pełnej jedności 

Papież do koptyjskiego patriarchy: na drodze do pełnej jedności

O szczególnej roli przyjaźni w promowaniu jedności chrześcijan przypomina Papież w przesłaniu skierowanym do koptyjskiego patriarchy Tawadrosa II z okazji IX Dnia Przyjaźni między Koptami i Katolikami. Jest on obchodzony co roku 10 maja dla upamiętnienia przełomowego spotkania między papieżem Pawłem VI i patriarchą Szenudą II.

Krzysztof Bronk - Watykan

Wydarzenie to zainicjowało dialog między Kościołem katolickim i Koptyjskim Kościołem Ortodoksyjnym. Franciszek przypomina, że w przyszłym roku minie już 50 lat od tego wydarzenia.

W przesłaniu do aktualnego patriarchy koptyjskiego Papież podkreśla, że przyjaźń jest najpewniejszą drogą do osiągnięcia jedności między chrześcijanami. W niej bowiem widzimy oblicze samego Chrystusa, który nie nazywa nas już sługami, lecz przyjaciółmi (por. J 15, 15) i który modli się, abyśmy „wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21).

 Rozwój ekumenicznych relacji Franciszek zawierza modlitwie św. Atanazego, przypominając, że nauczanie tego ojca Kościoła inspiruje zarówno katolików, jak i koptów.  Niech jego wstawiennictwo prowadzi nas w drodze do pełnej widzialnej komunii – pisze Papież. Na zakończenie nawiązuje do zbliżającej się uroczystości Zesłania Ducha Świętego. „Modlę się, aby Duch Święty coraz bardziej nas jednoczył – pisze Franciszek – i obdarzał darami pocieszenia naszą cierpiącą rodzinę ludzką, zwłaszcza w tych dniach pandemii i wojen”.

10 maja 2022, 14:54