Szukaj

Papież do „Famiglia Cristiana”: musicie dbać o relacje Papież do „Famiglia Cristiana”: musicie dbać o relacje  (Vatican Media)

Papież do „Famiglia Cristiana”: musicie dbać o relacje

W waszej pracy zawsze dbaliście o dobre relacje z ludźmi. W erze współczesnych mediów cyfrowych musicie to stale odnawiać. Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji do redaktorów i czytelników katolickiego czasopisma „Famiglia Cristiana”. W zeszłym roku włoski tygodnik obchodził 90-lecie powstania.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Życzeniem bł. Jakuba Alberione, który założył czasopismo, było docieranie przede wszystkim do chrześcijańskich rodzin, by pomagać im spojrzeć na rzeczywistość w świetle wiary. Cała rodzina paulińska, która pracowała nad wydawaniem i rozprowadzaniem pisma, zawsze starała się przy tym zabiegać o dobre relacje z czytelnikami. Jak podkreślił Franciszek, by dobrze spełniać swoją misję w czasach transformacji cyfrowej i służyć społeczeństwu, a szczególnie tym, którzy współcześnie są na jego peryferiach, należy je w dalszym ciągu pielęgnować, co można robić tylko przez prawdziwe słuchanie i dialog. Należy także trwać przy Ewangelii, która sprawia, że prawdziwie wzrastamy i uczymy się komunikować z innymi, a nasza wiara i chrześcijańskie życie nie są czymś archaicznym.

Franciszek: musicie mieć szeroki horyzont

„W odniesieniu do dialogu ważne jest, aby zrozumieć, że nie można go sprowadzić do wymiany danych lub informacji, a relacja z drugim człowiekiem nie ogranicza się do łączności. Nie można mylić zwykłego kontaktu z dialogiem i interakcją, prostej wymiany wiadomości z prawdziwą komunikacją. Komunikacja jest głębszym ćwiczeniem, polegającym na wyrwaniu się z własnej autoreferencyjności, odniesienia tylko do samego siebie. Przezwyciężenie autoreferencyjności i spojrzenie na szerszy horyzont jest niezbędne w obecnym okresie zmian. Aby poznać rozmówców swojej misji i zbliżyć się do nich, komunikujący musi odbyć podróż «wychodzącą», zmieniając w razie potrzeby postawy i mentalność. Taką drogę wskazał nam Sobór Watykański II, a potem św. Paweł VI, św. Jan Paweł II; ale przedtem jest to przykład Apostoła Pawła, który przekazując Ewangelię, tworzył relacje i wspólnoty. Zawsze sięgajcie do Ewangelii. Należy jednak uważać na dzisiejsze niebezpieczeństwo: niestety ludzie mylą pójście w głąb z cofaniem się. A kultura, która zamiast sięgać w głąb, głosi cofanie się, kończy się konserwowaniem siebie, a nie wzrostem, brakiem charyzmy komunikacji. Bądźcie ostrożni: zawsze pokazujcie korzenie, ale tak, by rosły. Idźmy naprzód z mocą Ewangelii, z mocą komunikatywną, która tworzy wspólnotę; nie cofajmy się, tworząc małe grupy samozachowawcze, które w końcu zamienią naszą duszę w eksponat muzealny.“

21 maja 2022, 13:56