Szukaj

Papież do buddystów: musimy wyrzekać się przemocy Papież do buddystów: musimy wyrzekać się przemocy 

Papież do buddystów: musimy wyrzekać się przemocy

Mongolscy buddyści zostali przyjęci dzisiaj na audiencji u Ojca Świętego. To ich pierwsza oficjalna wizyta w Watykanie, po trzydziestu latach od utworzenia prefektury apostolskiej w Mongolii. „Pokój jest dziś gorącym pragnieniem ludzkości. Jezus i Budda byli budowniczymi pokoju i propagatorami niestosowania przemocy” – powiedział Franciszek.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Delegacji liderów buddystów towarzyszył bp Giorgio Marengo, prefekt apostolski Ułan Bator. Jak zaznaczył Papież, dzisiejsza wizyta ma na celu „umocnienie przyjaznych stosunków z Kościołem katolickim dla dobra wzajemnego zrozumienia i współpracy w budowaniu pokojowego społeczeństwa”. Tematem przemówienia był „pokój, który jest gorącym pragnieniem ludzkości”.

Jak zaznaczył Franciszek, zarówno Jezus, jak i Budda, odrzucili w swoim przesłaniu przemoc. Dlatego wyznawcy obu tych religii muszą dzisiaj, w czasach naznaczonych wojnami, zachęcać do działania, w którym nie ma dla niej miejsca. Na wszystkich szczeblach trzeba „przez dialog promować kulturę pokoju i niestosowania przemocy”. Kościół i buddyści w Mongolii powinni pielęgnować kulturę spotkania i pokojowego współistnienia.

Mamy obowiązek budzić postanowienie wyrzeczenia się przemocy

„Dialog ten powinien zachęcać wszystkich ludzi do odrzucenia przemocy w każdej postaci. Niestety, są też tacy, którzy nadal nadużywają religii, wykorzystując ją do usprawiedliwiania aktów przemocy i nienawiści. Jezus i Budda byli budowniczymi pokoju i propagatorami niestosowania przemocy. Sam Jezus żył w czasach pełnych przemocy. Nauczał jednak, że prawdziwym polem bitwy, na którym spotykają się przemoc i pokój, jest ludzkie serce... Niezmiennie głosił bezwarunkową miłość Boga, która przyjmuje i przebacza. Uczył swoich uczniów miłować nieprzyjaciół. Wytyczył drogę niestosowania przemocy. Szedł tą drogą aż do końca, do krzyża, na którym stał się naszym pokojem i położył kres wrogości (por. Ef 2, 14-16). Głównym przesłaniem Buddy było niestosowanie przemocy i pokój. Podkreślał też, że podbój samego siebie jest większy niż podbój innych. W świecie spustoszonym przez konflikty i wojny, my, jako przywódcy religijni głęboko zakorzenieni w naszych naukach religijnych, mamy obowiązek obudzić w ludzkości mocne postanowienie wyrzeczenia się przemocy i budowania kultury pokoju.“

28 maja 2022, 13:49