Szukaj

Papież do ambasadorów: myśleliśmy, że wojna w Europie to przeszłość Papież do ambasadorów: myśleliśmy, że wojna w Europie to przeszłość  (Vatican Media)

Papież do ambasadorów: myśleliśmy, że wojna w Europie to przeszłość

Franciszek przyjął na audiencji nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej: z Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Burundi i Kataru. Ojciec Święty podkreślił, że w burzliwych czasach wojny, powinni oni przez swoją pracę jeszcze bardziej zabiegać o lepszy świat, gdzie problemy między narodami rozwiązywane będą w sposób pokojowy.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Jak zaznaczył Papież, po dwóch latach pandemii mieliśmy nadzieję, że przyszedł właśnie moment wytchnienia. Jednak później czarne chmury wojny spowiły niebo nad Europą Wschodnią. „Większość ludzi wierzyła, że wojna w Europie to zamierzchłe czasy”. Oprócz jej okropności, które codziennie widzimy, możemy także jednak w tym trudnym położeniu dostrzec olbrzymią solidarność i braterstwo między narodami, szczególnie w krajach, które bez oglądania się na koszty przyjęły uchodźców.

W tych czasach nie powinniśmy jednak zapominać o licznych konfliktach w innych częściach świata, które obecnie nie przyciągają takiej uwagi mediów. Jako jedna rodzina ludzka nie możemy ograniczać naszej pomocy na podstawie położenia geograficznego czy własnych interesów. Dotyczy to nie tylko wojen, ale wszystkich innych wyzwań współczesności, m.in. zmian klimatu, biedy, głodu, braku wody pitnej, braku pracy i edukacji. Problemy te wymagają wspólnego działania całej społeczności międzynarodowej.

Papież do ambasadorów: macie do odegrania uprzywilejowaną rolę

„Na tym polu macie uprzywilejowaną rolę do odegrania. Wiecie aż za dobrze, że wojna jest zawsze porażką ludzkości i stoi w sprzeczności z ważną służbą, jaką pełnicie, starając się budować kulturę spotkania poprzez dialog i zachęcanie do wzajemnego zrozumienia między narodami, stojąc jednocześnie na straży szlachetnych zasad prawa międzynarodowego. Nie jest to bynajmniej służba łatwa, ale być może sytuacje nierówności i niesprawiedliwości, których jesteśmy świadkami w naszym dzisiejszym świecie, pomagają nam jeszcze bardziej docenić waszą pracę. Pomimo wyzwań i niepowodzeń nie możemy tracić nadziei w naszych wysiłkach na rzecz budowania świata, w którym panuje poczucie braterstwa i wzajemnego zrozumienia, a spory rozwiązywane są środkami pokojowymi.“

19 maja 2022, 14:02