Szukaj

Papież Jan Paweł I - Albino Luciani Papież Jan Paweł I - Albino Luciani 

Papież: dla Jana Pawła I Ewangelia była jedyną i wieczną prawdą

Papież skierował list do uczestników konferencji na temat nauczania Jana Pawła I, organizowanej przez watykańską fundację jego imienia i Papieski Uniwersytet Gregoriański w perspektywie zbliżającej się beatyfikacji papieża Lucianiego.

Vatican News

Franciszek wyraził nadzieję, że badania historyczne, oparte na źródłach, a także fachowa wiedza prelegentów będą stanowiły ważny wkład w pogłębienie znajomości myśli i nauczania Jana Pawła I, jakie wyłaniają się z dokumentacji archiwalnej. „Przez całe życie nieustannie poszukiwał on i wskazywał na treść Ewangelii jako jedyną i wieczną prawdę. Jako człowiek mądry i skromny, obdarzony głęboką kulturą, potrafił mówić o Bogu z ewangeliczną prostotą, dając świadectwo obrazu Kościoła, który nie świeci własnym światłem, ale światłem odbitym, które nie pochodzi od ludzi, ale od Pana” – zauważył Papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że pontyfikat Jana Pawła I wyróżnił się zaangażowaniem w uświadomienie elementów fundamentalnych dla misji: uczestniczenie w bólu naszych braci i sióstr, dążenie do dialogu ze światem, poszukiwanie pokoju, jedność chrześcijan, kolegialność biskupów. „Tematy te stanowią ważny punkt odniesienia dla znalezienia konkretnych rozwiązań wielu trudności i wyzwań, przed którymi stoi dziś Kościół” – podkreślił Franciszek.
 

13 maja 2022, 14:52