Szukaj

Franciszek z członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich Franciszek z członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich  (Vatican Media)

Papież: świadectwo ofiar nadużyć jest raną w ciele Chrystusa

„Jedynie Kościół bezpieczny dla młodych, będący miejscem uzdrowienia, może stawać się wiarygodny w promocji praw każdego człowieka na całym świecie” – powiedział Franciszek podczas spotkania z członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że seksualne wykorzystywanie dzieci jest niedopuszczalne, ponieważ hamuje i niszczy ich harmonijny rozwój i pozostawia bolesne ślady na całe życie.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Papież zaznaczył, że świadectwo skrzywdzonych stanowi otwartą ranę w ciele Chrystusa, którym jest Kościół. Zachęcił zebranych, aby pilnie i odważnie pracowali nad ujawnianiem nadużyć, szukali tych, którzy stali się ich ofiarami oraz dostrzegali w nich oblicze cierpiącego Zbawiciela.

Franciszek podjął temat nowego usytuowania Komisji ds. Ochrony Małoletnich w strukturach Kurii Rzymskiej, na co wskazuje ogłoszona w ubiegłym miesiącu Konstytucja apostolska „Praedicate Evangelium”. Komisja zostanie włączona w struktury Dykasterii Nauki Wiary (por. n. 78), która zajmuje się nadużyciami seksualnymi popełnianymi przez duchownych. Równocześnie zostanie zachowane kierownictwo oraz personel Komisji, która nadal będzie podlegała bezpośrednio Papieżowi za pośrednictwem swojego przewodniczącego.

Papież: sprawiedliwość i prewencja uzupełniają się

„Pragnę, abyście zaproponowali Kościołowi najlepsze metody ochrony dzieci i osób bezbronnych oraz pomocy ocalałym w uzdrowieniu, pamiętając o tym, że sprawiedliwość i prewencja wzajemnie się uzupełniają. Rzeczywiście, wasza służba zapewnia proaktywne i wybiegające w przyszłość spojrzenie na najlepsze praktyki i procedury, które można wdrożyć w całym Kościele. Różne grupy dokonały dużo ważnych rzeczy w tej dziedzinie, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Konstytucja Apostolska wyznacza nowy początek – podkreślił Papież. – Włącza was w strukturę Kurii w tej dykasterii, ale pozostajecie niezależni, z przewodniczącym nominowanym przez Papieża. Niezależni. Waszym zadaniem jest rozszerzanie zakresu tej misji, tak aby ochrona i opieka nad osobami krzywdzonymi stała się normą we wszystkich sferach życia Kościoła.“

Ojciec Święty zaznaczył, że ten obowiązek wynika z całościowego spojrzenia na osobę ludzką w jej wewnętrznej godności, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej bezbronnych. Papież zauważył, że od kilku lat obserwuje się spadek liczby przypadków wykorzystywania małoletnich przez duchownych w tych częściach świata, gdzie stosowane są właściwe procedury ochrony oraz egzekwowana jest sprawiedliwość wobec sprawców nadużyć.

Papież: brak wiarygodności utrudnia głoszenie Ewangelii

„Chciałbym, abyście co roku przygotowywali dla mnie raport na temat wysiłków Kościoła w zakresie ochrony małoletnich i bezbronnych dorosłych. Na początku może to być trudne, ale proszę was, abyście zaczęli tam, gdzie jest to konieczne, tak abyśmy mogli przedstawić wiarygodny raport na temat tego, co się dzieje i co należy zmienić, aby odpowiednie władze mogły podjąć działania – zaznaczył Franciszek. – Takie sprawozdanie będzie czynnikiem przejrzystości i odpowiedzialności i - mam nadzieję - będzie wyraźnym wskaźnikiem naszych postępów w tym zakresie. Jeśli nie będzie postępów, wierni nadal będą tracić zaufanie do swoich duszpasterzy, co jeszcze bardziej utrudni głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa.“

Papież wskazał na bardziej bezpośrednie potrzeby, które Komisja powinna pomóc zaspokoić, szczególnie w zakresie życiowej i duszpasterskiej troski o ofiary nadużyć. Franciszek zachęcił do tworzenia miejsc, w których można wysłuchać pokrzywdzonych i ocalałych oraz spotkać się z nimi. Warto we współpracy z Konferencjami Episkopatów organizować ośrodki, w których ofiary oraz ich rodziny znajdą schronienie i zostaną wysłuchane, a także, gdzie będą mogły otrzymać pomoc w procesie uzdrowienia i dochodzenia sprawiedliwości. Zaangażowanie w tym zakresie jest zdaniem Ojca Świętego wyrazem synodalnej natury Kościoła, komunii oraz pomocniczości.
 

29 kwietnia 2022, 14:48