Szukaj

Papież: reforma Kurii Rzymskiej nie uda się bez przemiany serc Papież: reforma Kurii Rzymskiej nie uda się bez przemiany serc  (ANSA)

Papież: reforma Kurii Rzymskiej nie uda się bez przemiany serc

Papież Franciszek napisał wstęp do książki poświęconej nowej konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium”, będącej elementem reformy Kurii Rzymskiej. Wywiad-rzeka z kard. Óscarem Rodríguezem Maradiagą, koordynatorem Rady Kardynałów, powołanej przez Ojca Świętego do przeprowadzenia reform, poświęcony jest wyjaśnieniu zmian koniecznych, by przystosować Kurię do potrzeb współczesnych czasów, Kościoła i nauczania soborowego.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Franciszek zaznacza, że to właśnie postulaty Soboru Watykańskiego II stanowią najważniejsze odniesienie dla reform Kurii Rzymskiej oraz przypomina historyczne zmiany przeprowadzone przez jego poprzedników. Jedne z najważniejszych wniosła konstytucja apostolska Pastor Bonus Jana Pawła II, dostosowująca funkcjonowanie Kurii do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzonego w 1983 r. Franciszek wspomina także o działaniach swojego poprzednika, który niezbędne poprawki wprowadzał za pomocą motu proprio oraz utworzył nową dykasterię: Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji.

Ojciec Święty podkreśla także wagę i konieczność reform, co zostało zauważone już przed ostatnim konklawe. Wśród zaleceń dla nowego papieża kardynałowie jako priorytet wskazali właśnie reformę Kurii Rzymskiej. „Sam odważyłem się wówczas sformułować pewne pomysły, myśląc, że ktoś inny będzie je realizował, jednak sprawy potoczyły się inaczej” – pisze Franciszek.

We wstępie do publikacji Papież dziękuje Radzie Kardynałów za ogrom wykonanej pracy i cierpliwość podczas długotrwałego procesu formułowania reformatorskich postulatów w konkretne zalecenia. „Szczególna wdzięczność należy się kard. Maradiadze, który w swojej książce bardzo trafnie ukazuje cały proces. Pokazuje, że nowa konstytucja apostolska to tylko jeden z wymiarów reformy” – zaznacza Franciszek.

Podkreśla, że wiele z zapisanych w niej zmian zostało już wprowadzonych w życie w pierwszych latach trwającego pontyfikatu i przyniosło zadowalające owoce. „Reformy struktur i organizacji są bez wątpienia konieczne – pisze Ojciec Święty – ale to, co jest naprawdę ważne, to odnowa ludzkich umysłów i serc. Wszyscy jesteśmy wezwani do zakasania rękawów – wskazuje Papież. – Nie zapominajmy też, że prawa i dokumenty są zawsze ograniczone, a inne okoliczności sprawią, że świat nabierze znów nowych barw, żaś Kościół, w swoim nieustannym dialogu ze światem, mocno osadzony w swoich korzeniach i wierny Tradycji, ponownie dostosuje swoje ludzkie struktury do zmieniających się warunków. W ten sposób Kościół będzie nadal proponował światu Ewangelię, w nowej formie”.

22 kwietnia 2022, 14:29