Szukaj

Papież poleca modlitwie pracowników służby zdrowia

W intencji na kwiecień przekazanej przez Światową Sieć Modlitwy Papieża, Franciszek zachęca do wsparcia mężczyzn i kobiety, którzy poprzez swoje zaangażowanie w służbie zdrowia ratują życie ludzi. Wzywa także bogatsze kraje do udzielenia skutecznej pomocy krajom uboższym, aby mogły zapewnić swoim mieszkańcom odpowiednią opiekę lekarską.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty uważa, że dostęp do leczenia należy do podstawowych praw człowieka. 

Papież – rządy i władze lokalne powinny wspierać służbę zdrowia

„W tym miesiącu módlmy się za pracowników służby zdrowia. Pandemia, która niestety nadal jest bardzo aktywna w wielu krajach, pokazała nam poświęcenie i ofiarność pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, pracowników sanitarnych, księży, zakonników i zakonnic. Jednak pandemia ta pokazała również, że nie wszyscy mają dostęp do dobrego systemu zdrowia publicznego. Najbiedniejsze i najsłabsze kraje nie mają dostępu do leczenia, które jest niezbędne w przypadku wielu chorób, na które wciąż cierpią. Wynika to często z niewłaściwego zarządzania zasobami i braku poważnego zaangażowania politycznego. Dlatego też pragnę wezwać rządy wszystkich krajów świata, aby nie zapominały, że dobra służba zdrowia, dostępna dla wszystkich, jest priorytetem – podkreślił Papież. Chciałbym jednak przypomnieć, że służba zdrowia to nie tylko organizacja, ale także mężczyźni i kobiety, którzy poświęcają swoje życie trosce o zdrowie innych. I którzy podczas tej pandemii oddali swoje życie, aby pomóc tak wielu chorym w powrocie do zdrowia. Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad chorymi i osobami starszymi, zwłaszcza w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i społeczności lokalne.“

 

05 kwietnia 2022, 14:57