Szukaj

Papież: miłosierdzie i ekumenizm stanowią „DNA” Kościoła Papież: miłosierdzie i ekumenizm stanowią „DNA” Kościoła   (Vatican Media)

Papież: miłosierdzie i ekumenizm stanowią „DNA” Kościoła

„Miłosierdzie i ekumenizm stanowią dziedzictwo oraz zadanie dla przyszłych pokoleń” – powiedział Papież do pielgrzymów z Polski, którzy przybyli do Rzymu z okazji 100-lecia archidiecezji łódzkiej. Franciszek nawiązał do trwającego obecnie Synodu Biskupów na temat synodalności, którego diecezjalny etap powoli dobiega końca. Zaznaczył, że pielgrzymka jest pięknym obrazem Kościoła synodalnego, który gromadzi osoby z różnych parafii i wspólnot, stanów i powołań.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pielgrzymka do Rzymu kończy obchody jubileuszu stulecia archidiecezji. Wspomniał o pierwszym jej pasterzu, biskupie Wincentym Tymienieckim, który wpisał dwa istotne aspekty chrześcijaństwa, jakimi są miłosierdzie i ekumenizm, w „DNA” Kościoła łódzkiego.

Papież – Kościół powinien okazywać miłosierne oblicze

„Dziś miłosierdzie wymaga wielkiej «wyobraźni», wielkiej fantazji, ogromnej kreatywności, które uczynią z nas apostołów miłosierdzia, poetów miłosierdzia. Bardzo potrzebujemy dzisiaj poezji miłosierdzia. Miłosierdzie ma wiele twarzy, tyle, ilu jest poranionych i leżących na ziemi. Każdy nosi w sobie jakąś ranę, choć nie wszystkie są widoczne. Z serca błogosławię wasze dzieła miłosierdzia, także te realizowane osobiście, spontanicznie oraz w ukryty sposób – zaznaczył Papież. Błogosławię tych, którzy otwierają umysły i serca, którzy otwierają domy i zasoby dla chorych, osób starszych, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, wszystkich ubogich, cierpiących i zepchniętych na margines, a także dla dzieci, które potrzebują domów i rodzin. W ten sposób, otwierając drzwi, otwierając wszystko, Kościół przybiera najbardziej ewangeliczne oblicze, oblicze Dobrego Samarytanina, który nie chce i nie może być obojętny.“

Ojciec Święty wspomniał, że biskup Tymieniecki potrafił łączyć odwagę miłosierdzia z odwagą ekumenizmu. Wybrał drogę ekumenizmu na długo przed tym, zanim Kościół katolicki oficjalnie na nią wkroczył.

Papież – ekumenizm w Kościele jest postawą zasadniczą

„Zachęcam was, abyście zachowali w sobie tę odwagę waszego pierwszego pasterza. Pielęgnować determinację ekumeniczną, pamiętając, że ekumenizm w Kościele nie jest czymś opcjonalnym czy dekoracyjnym, ale postawą zasadniczą – podkreślił Papież. Zachęcam was do wspólnej wędrówki, w refleksji teologicznej i ewangelizacji, we wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego, w świadectwie braterstwa. Na tej drodze budujecie lokalne społeczeństwo, które z dumą nazywacie «wspólnotą czterech kultur».“

Na zakończenie spotkania Franciszek życzył, aby doświadczenie Jubileuszu było impulsem do odnowy i umocnienia w dziele ewangelizacji, aby Duch Święty pomagał odczytywać nowe wyzwania, które stawia obecny czas oraz rozeznawać odpowiednie narzędzia, jak im sprostać. Ojciec Święty życzył pielgrzymom wiarygodności, spójności oraz pociągającej mocy świadectwa, a także, aby doświadczali i pielęgnowali bardziej braterskie relacje oraz pozostali Kościołem wychodzącym, który twórczo oddziałuje na świat. 

28 kwietnia 2022, 14:58